Project van de stichting   the children left behind

Support for Homa Hills

Helpt de jeugd in West- Kenia naar een betere toekomst

Home

Welkom op de website van Support for Homa Hills 

 

BELANGRIJK NIEUWS 


Overgang stichting Support for Homa Hills (SfHH) naar stichting the children left behind (tclb) m.i.v. 15 juni 2015 een feit

Op 15 juni 2015 zijn door de notaris de nieuwe statuten vastgesteld waarbij de stichting Support for Homa Hills (SfHH) overgegaan is naar een nieuwe stichting met de naam the children left behind (tclb).  Onder de rubriek Nieuws vindt u meer informatie over de overgang. Daarnaast zal in deze nieuwsrubriek de komende tijd meer te lezen zijn over voortgang en gevolgen. Deze website wordt de komende tijd (voor zover noodzakelijk) inhoudelijk aangepast aan de nieuwe situatie

                                                                                                                                                        Ibo de Joode 8-2015 / 1-2018

► Ontstaan (stichting) Support for Homa Hills  

De (stichting) Support for Homa Hills is maart 2002 opgericht te Zoetermeer. Het is een initiatief van Ibo de Joode en Dieuwer Blom, toen woonachtig in Zoetermeer, nu sinds 2009 in Franeker. Na een aantal bezoeken in West-Kenia (1998 en 2000) vonden zij dat de kinderen in het gebied van Homa Hills recht hadden op een betere toekomst en wilden er iets aan doen.

► Hoe is de naam Support for Homa Hills ontstaan en wat is het werkgebied

De Homa Hills zijn een aantal markant uit het landschap opreizende heuvels gelegen op een schiereiland aan het Victoriameer in West-Kenia. De werk- en spreektaal van de mensen rond Homa Hills is Engels. Dus als je hulp (support) biedt is het een ook voor hen duidelijke naam: "Support for Homa Hills". Als schrijfwijze zult u regelmatig de afkorting "SfHH" tegenkomen.


De Homa Hills

► Waarom hulp door SfHH uit Nederland

Het gebied rond de Homa Hills is dichtbevolkt. Veel volwassenen zijn niet naar school geweest. Daardoor loopt de ontwikkeling erg achter en zijn de mensen arm. Ze leven van visvangst en landbouw die door de nog steeds gehanteerde oude methodes soms mislukt en geregeld weinig oplevert. Echte honger is er niet maar daar is ook alles mee gezegd. 

De kinderen worden hiervan de dupe. Velen gaan niet of onregelmatig naar (slechte) scholen. De gezondheid laat te wensen over. In het gebied komt naast malarie, tuberculose en andere (hygiene) ziektes ook veel HIV/AIDS voor. Veel kinderen sterven voor hun 5e levensjaar aan de eerstgenoemde ziektes. Daarnaast zijn er door het overlijden van ouders aan AIDS veel AIDS-wezen.

De overheid van Kenia kan of wil te weinig doen om deze situatie te verbeteren. Omdat wij vinden dat de kinderen in Homa Hills hier niet onder mogen lijden zet SfHH zich in om deze kinderen een betere toekomst te geven.    


Dit troffen wij in het gebied van Homa Hills aan. Slechte scholen, veel kinderen niet naar school

► Hoe helpt SfHH

In Nederland geeft SfHH voorlichting over de situatie in Homa Hills aan scholen, verenigingen, sponsoren en organisaties. Daarnaast worden acties gehouden en instanties aangeschreven om fondsen te werven. Het bijeengebrachte geld wordt gebruikt voor de projecten in Kenia.    

SfHH werkt samen met Keniaanse partners en de lokale gemeenschap. Door hen worden projecten ontwikkeld en zelf  gerealiseerd. Belangrijk vinden wij eigen inbreng van de lokale gemeenschap. Het moet niet alleen vanuit het Westen komen. 

In de eerste jaren was de aandacht en hulp vooral gericht op het verbeteren van het onderwijs op kleuter- en lagere scholen. De laatste jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden naar sport- en spelprojecten voor de jeugd. Daarbij wordt getracht de wat oudere jeugd bewust te maken over de gevaren van HIV/AIDS en hen te leren hun leefomgeving te verbeteren.  

Het opstellen van de projecten en de uitvoering vindt voor het overgrote deel plaats door onze lokale Keniaanse partners. Tot 2007 was dit de NGO HHCDO daarna de NGO YSDAK, waarover verderop meer. Er wordt bij de uitvoering zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale materialen en de kennis bij de de daar wonende gemeenschap (community). SfHH maakt tegen een geringe kostenvergoeding gebruik van de faciliteiten van HHCDO en YSDAK [transport. huisvesting, administratie].

In 2008 zijn de werkzaamheden uitgebreid naar de provinciehoofdstad Kisumu, hemelsbreed ca. 50 km NO van Homa Hills. Hier wordt gewerkt aan een schoolproject the children left behind (m.i.v. 06-2015 stichting tclb) van waaruit de YSDAK-activiteiten in dit gebied worden opgestart. Hulp op het platteland van Homa Hills blijft echter nodig ondanks dat SfHH de komende jaren het werk in Homa Hills zal afbouwen. Geprobeerd wordt om het werk te laten voortzetten door YSDAK zelf.

   

SfHH helpt met bouw van scholen en inrichting, werkt mee met sport- en spel voor de jeugd.

► Meer informatie

Uitgebreide informatie over de geschiedenis van SfHH, nieuws, de diverse projecten, verantwoording van het werk van SfHH en onze partners in Kenia vindt u bij de diverse hoofdstukken van deze website. Ook komt de afbouw van SfHH ter sprake en de gevolgen daarvan voor de mensen in Homa Hills. Mocht u meer informatie en/of opmerkingen hebben over het het werk van SfHH dan horen wij dat graag en verwijzen wij u naar de contact-pagina.

laatst gew. 26-01-2018

▲ naar boven

Home  |  Nieuws  |  Contact

Stichting  the children left behind  (project Support for Homa Hills) -  IBAN: NL35 INGB 0009 3067 34

Copyright © 2013. All Rights Reserved.