Project van de stichting   the children left behind

Support for Homa Hills

Helpt de jeugd in West- Kenia naar een betere toekomst

Contactgegevens tclb en SfHH

Algemene info stichting the children left behind  

        Jan en Ineke Dalm (secretariaat tclb)
             
Westhove 47 - 2134 VP Hoofddorp
              023 - 5635119
              jandalm@quicknet.nl 
              inekedalm56@gmail.com
              www.thechildrenleftbehind.nl 

       ●  Marjolijn Dalm (voorzitter)
             
Beethovenlaan 69 - 2215 SG Voorhout   
              marjolijndalm@hotmail.com  

► Adoptieplan Shika Tamaa     [Kisumu]

         Ineke Dalm 
               inekedalm56@gmail.com


► Algemene info project Support for Homa Hills     [Homa Hills]
     
       ●  Ibo de Joode en Dieuwer Blom

               Hulk 45 - 8802 NJ Franeker
               0517 - 769014
               info@supportforhomahills.nl
               www.supportforhomahills.nl
                                                 

Adoptieplan Kans voor een Kansloos Kind      [Homa Hills]


          Pauline van Bohemen
                paulinevanbohemen@online.nl
                                                                                                                                                                                                         

    


► Bijdragen, giften en donaties

           Deze kunnen gestort worden op IBAN bankrekeningnummer:

                                                                                                                                                                 
 NL35 INGB 0009 3067 34

          t.n.v. stichting the children left behind o.v.v. doel van de bijdrage zoals:  

         the children left behind / Jamiloschool / adoptieplan Shika Tamaa / scholenproject Homa Hills /
          adoptieplan Kansloos Kind / HBC project / 
Geitenproject .......

         
                                              De stichting the children left behind is ingeschreven bij de KvK onder nr. 27249422            
                                                en door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling [ANBI]
                                                vlgs. art. 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001, waardoor giften aftrekbaar zijn.


▲ naar boven

Home  |  Nieuws  |  Contact

Stichting  the children left behind  (project Support for Homa Hills) -  IBAN: NL35 INGB 0009 3067 34

Copyright © 2013. All Rights Reserved.