Project van de stichting   the children left behind

Support for Homa Hills

Helpt de jeugd in West- Kenia naar een betere toekomst

Kenia in cijfers


► Basisgegevens

Officiële naam - - - - -   Republiek Kenia
Hoofdstad - - - - - - - -   Nairobi
Oppervlakte - - - - - - -  582 646 vierkante kilometer (1998 reëel)

► Bestuurlijke eenheden (aantal inwoners)
 • Central - - - - - - - - - -  4 152 600 (1993 schatting)
 • Coast Province - - - - - 2 430 700 (1993 schatting)
 • Eastern - - - - - - - - - -  4 940 900 (1993 schatting)
 • Nairobi - - - - - - - - - -   1 758 900 (1993 schatting)
 • North Eastern - - - - - -    741 400 (1993 schatting)
 • Nyanza - - - - - - - -- - -  4 804 500 (1993 schatting)
 • Rift Valley Province -- - 6 107 900 (1993 schatting)
 • Western - - - - - - -- - -  3 176 000 (1993 schatting)


► Grootste steden (aantal inwoners)

 • Nairobi - - - - - - - - - - - -2 143 020 (1999 reëel)
 • Mombasa -- - - - - - - - --- -660 800 (1999 reëel)
 • Kisumu -- - - - - - -- - - -  - -194 390 (1999 reëel)
 • Nakuru - - - - - - - -- - - - - -219 366 (1999 reëel)
 • Eldoret - - - - - - - -- - - - - -137 016 (1999 reëel)
 • Nyeri - - - - - - - - --- - - - - - -46 969 (1999 reëel)
 • Meru - - - - - - - - --- - - - - - -78 100 (1999 reëel)
 • Thika - - - - - - - --- - - - - -- -82 665 (1999 reëel)
 • Kitale- - - - - - - --- - - - - - - -63 245 (1999 reëel)


► Bevolking

Aantal inwoners - - - - - - - --33 829 590 (2005 schatting)
Bevolkingsgroeicijfer - -----2,56 procent (2005 schatting)

► Bevolkingsdichtheid

59 personen per vierkante kilometer (2005 schatting)

► Verstedelijking

Stad -- - - - - - - - -- - - - - --39 procent (2003 schatting)
Platteland - - - - - - - - - - -- 61 procent (2003 schatting)

► Levensverwachting

Totaal - - - - -- - - - - - - - - --48 jaar/jaren (2005 schatting)
Vrouwen - - - - - - - - - - - - -47,1 jaar/jaren (2005 schatting)
Mannen - - - - - - - - - - - - - 48,9 jaar/jaren (2005 schatting)

► Kindersterftecijfer

62 sterfgevallen per 1000 levend geborenen (2005 schatting)

► Alfabetisme

Totaal - - - - - - - - - - - -   - -86,9 procent (2005 schatting)
Vrouwen - - - - - - - - - - - - -82,1 procent (2005 schatting)
Mannen - - - - - - - - - - -  - -91,7 procent (2005 schatting)

► Bevolkingsgroepen

Kikuyu - - - - - - - - - - - -  - -21 procent
Luhya - - - - - - - - - - - - -- -14 procent
Niloten - - - - - - - - - - - -  - -30 procent (Luo 13%, Masai 1.5 %, Turkana 1.3 %)
Koesjieten - - - - - - - - - -  - -5 procent (Somali)
Kamba - - - - - - - - - - - - - -11 procent
Overige - - - - - - - - - - - -- -Minderheden van Indiërs en Arabieren

► Taal

Swahili (officieel)

► Godsdienst

Etnische religies - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -55 procent
Rooms-katholiek - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - --26 procent
protestant - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7 procent
Islam - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6 procent

► Staatsinrichting

Staatsvorm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Republiek
Onafhankelijk sinds - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 December 1963
Grondwet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 December 1963; aangepast in 1964, 1969, 1991, 1997
Stemrecht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Algemeen stemrecht vanaf 18 jaar

► Economie

Bruto Binnenlands Product (BBP) (U.S.$) - - - - - - - - - - - - - - - - 14 376 miljoen (2003 reëel)
BBP per inwoner (U.S.$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -450 (2003 reëel)
BBP per economische sector
BBP, aandeel landbouw - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - -15,8 procent (2003 reëel)
BBP, aandeel industrie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19,6 procent (2003 reëel)
BBP, aandeel dienstensector - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -64,7 procent (2003 reëel)

Staatsbegroting (U.S.$)

Totaal inkomsten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 552 miljoen (2000 reëel)
Totaal uitgaven - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 473 miljoen (2000 reëel)

► Munt

1 Keniase shilling (Ksh), wordt verdeeld in 100 cents 1 EURO ˜ 92 Ksh [oktober 2006]

► Export

Thee, koffie, aardolieproducten, vruchten, cement

► Import

Machines en transportmiddelen, aardolie en aardolieproducten, ijzer en staal, ruwe grondstoffen, voedsel en consumptieartikelen

► Belangrijkste handelspartners voor export

Oeganda, Verenigd Koninkrijk, Tanzania, Duitsland, Nederland, Verenigde Staten

► Belangrijkste handelspartners voor import

Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten, Japan, India, Duitsland, Verenigde Staten

► Industrie

Kleinschalige consumptiegoederen zoals (plastic, meubels, rubber, batterijen, textiel, kleding, keramiek, sigaretten, meel), voedselverwerking, olie raffinage, cement, toerisme

► Landbouw

Handelsgewassen zoals koffie, thee; voedselproducten als maïs, tarwe, suikerriet, vruchten, groenten, zuivelproducten, rundvlees, varkens, pluimvee en eieren

► Natuurlijke hulpbronnen

Goud, kalksteen, zout, robijnen, wildparken

▲ naar boven

=======================================================================

Bronnen

Basisgegevens en bevolking

Gegevens over de oppervlakte van een land zijn afkomstig van de bureaus voor statistiek van de verschillende landen. Gegevens over bevolking, bevolkingstoename en bevolkingsdichtheid zijn afkomstig van het United States Census Bureau, International Programs Center; International database (IDB) (www.census.gov). Gegevens over verstedelijking zijn afkomstig van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties (VN), FAOSTAT database (www.fao.org). Gegevens over de bevolkingsaantallen in grootstedelijke gebieden en bestuurlijke onderafdelingen zijn afkomstig van de bureaus voor statistiek van de verschillende landen. Voor gegevens over de samenstelling van de bevolking en de godsdiensten van een land is geput uit het CIA World Factbook, alsook uit diverse nationale bronnen. Gegevens over de talen die in een land worden gesproken, zijn voor het merendeel afkomstig uit Ethnologue, Languages of the World, Summer Institute of Linguistics (www.sil.org).

Gezondheid en onderwijs

Gegevens over levensverwachting en kindersterfte zijn afkomstig uit de United States Census Bureau, International Programs Center; International database (www.census.gov). Gegevens over het aantal personen per arts en het aantal personen per ziekenhuisbed zijn afkomstig van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (www.who.int). Gegevens over onderwijs zijn afkomstig uit de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) database (www.unesco.org)
.
Staatsinrichting

Gegevens over de staatsvorm, sinds wanneer een land onafhankelijk is, wetgeving, grondwet, hoogste rechtbank en stemrecht zijn voor het merendeel afkomstig van de websites van de verschillende landen, maar ook van het meest recente Europa World Yearbook en het meest recente CIA World Factbook. De gegevens over het leger zijn afkomstig uit Military Balance.

Economie

Gegevens over het Bruto Binnenlands Product (BBP), het BBP per hoofd van de bevolking, het BBP per economische sector, de werkgelegenheid en de staatsbegroting zijn afkomstig uit de database van de Wereldbank (www.worldbank.org). Informatie over de munt, landbouw, mijnbouw, industrie, export en import en belangrijkste handelspartners is afkomstig uit het meest recente Europa World Yearbook en verschillende publicaties van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Energie, communicatie en verkeer

Gegevens over elektriciteit zijn afkomstig uit de Energy Administration (EIA) database (www.eia.doe.gov). Gegevens over radio, telefoon, televisie en kranten zijn afkomstig uit de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) database (www.unesco.org). Gegevens over Internethosts, motorvoertuigen en wegen zijn afkomstig uit de database van de Wereldbank (www.worldbank.org).

Notabene

Als gevolg van het afronden naar hele getallen, kan het voorkomen dat de optelsom van de cijfers niet op 100 % uitkomt.

® Encarta ® Winkler Prins Encyclopedie 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.


▲ naar boven

Home  |  Nieuws  |  Contact

Stichting  the children left behind  (project Support for Homa Hills) -  IBAN: NL35 INGB 0009 3067 34

Copyright © 2013. All Rights Reserved.