Project van de stichting   the children left behind

Support for Homa Hills

Helpt de jeugd in West- Kenia naar een betere toekomst

Nieuws 2008


► 15 december 2008       ■ Impulsis steunt project "The Children Left Behind".

SfHH heeft bericht gekregen van Impulsis dat zij akkoord zijn gegaan met het projectvoorstel "The Children Left Behind" in Kisumu. Daartoe heeft SfHH onlangs met Impulsis een medefinancieringscontract ondertekend. Impulsis zal over een periode van 3 jaar (2009-2011) het project ondersteunen tot een max. bedrag van € 50.000 op voorwaarde dat SfHH hetzelfde bedrag bij elkaar krijgt.

Voor het bestuur van SfHH en de trekkers van het project, de fam. Dalm in Hoofddorp geweldig nieuws. En uiteraard ook voor de opstellers en uitvoerders van het project, onze partner in Kenia: YSDAK. Nu de grond in Kisumu voor het project in Kisumu is aangekocht kan begin volgend jaar daadwerkelijk gestart worden met de bouw van de kleuterschool en de sport- en spelactiviteiten voor de jeugd. Wij houden u van de voortgang op de hoogte.


► 13 december 2008     ■ Nieuwsbrief nr. 10, december 2008 verschenen.

De "papieren" nieuwsbrief nr. 10 is verschenen en onder donoren, vrijwilligers en geinteresseerden van SfHH verspreid. Binnenkort zal de nieuwsbrief op de pagina "Publikaties" worden geplaatst. Nieuwsbrief 10 SfHH vindt u <hier>  

► 29 november 2008    ■ Stichting Sosurwo Fonds uit Rotterdam organiseert 2e Keniadag

Het Sosurwo Fonds heeft in Rotterdam een succesvolle Keniadag georganiseerd. Enkele tientallen organisaties die in Kenia actief zijn presenteerden zich en wisselden contacten uit. Daarnaast werden workshops en debatten georganiseerd. SfHH was met een stand aanwezig. Meer informatie over deze dag en de gehouden lezingen verschijnt binnenkort op de website van het Platform Kenia en van het Sosurwo Fonds. Afegesproken is om volgend jaar opnieuw zo'n dag te organiseren maar dan centraler in Nederland.

► November 2008        ■ Samenwerking SfHH en Worldschool

SfHH is onlangs uitgenodigd door de organisatie Worldschool om mee te werken opdrachten aan te dragen voor eindejaarsleerlingen van VWO-scholen. De opdrachten hebben als doel verbetering van de leefomstandigheden van de gemeenschap in Homa Hills en Kisumu en daarnaast VWO-studenten actief mee laten helpen met het oplossen van problemen in ontwikkelingslanden. Dit heeft geleid tot het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen SfHH en Worldschool. Binnenkort willen wij u uitgebreider informeren over het hoe en waarom.

► November 2008       ■ Kalenders voor “The Children left Behind” verkrijgbaar

Voor de ondersteuning van het project "The Children left Behind" is evenals afgelopen jaar een jaarkalender 2009 verschenen. Daarnaast ook een verjaardagskalender. De kosten zijn € 9,- (jaarkalender 2009) en € 10,- ( verjaardagskalender) incl. portokosten. U kunt de kalender ontvangen door genoemde bedrag(en) over te maken op girorekening 9306734 t.n.v. Stichting Support for Homa Hills o.v.v. “Kalender 2009" en/of "Verjaardagskalender” en uw adresgegevens. Wij zorgen er dan voor dat u deze zo spoedig mogelijk ontvangt. Van beide kalenders vindt u een impressie op de website

► Augustus 2008        ■ Verblijf Mirjam van Bohemen in Hima Hills en Kisumu

Mirjam van Bohemen is ruim 3 weken in Kenia geweest. Naast bezoek aan vrienden en oud-collega's in Nairobi en de familie van Gerald Omollo in Kisumu heeft ze de meeste tijd doorgebracht in Homa Hills bij HHCDO. Daar heeft ze zich vooral beziggehouden met het HBC-project. Een verslag van haar bezoek samen met HBC-vrijwilligers aan zieke en zwakkere mensen thuis vindt u >> hier >>

► Juli 2008                  ■ Verblijf fam. Dalm in Kenia voor project "The Children Left Behind"

Jan, Ineke en Marjolein Dalm uit Hoofddorp zijn eind juli teruggekeerd van een verblijf in Kisumu, Homa Hills en Lamu. In Kisumu hebben zij samen met Gerald Omollo het project "The Children Left Behind" besproken wat binnenkort zal starten. In Homa Hills hebben ze workshops gegeven, een Childrens Day georganiseerd en scholen bezocht. Na afloop nog op vakantie in Lamu. >>hier>> is een verslag te lezen over hun reis en verblijf. Inmiddels heeft Jan Dalm voor het project "The Children Left Behind" een eigen website gemaakt. Meer over het project vindt u op de website:www.thechildrenleftbehind.nl 

► 30 juni 2008           ■ Geitenproject. Samenwerking met Heifer gestopt. YSDAK neemt over

Tijdens het laatste verblijf van Ibo en Dieuwer in Kenia is met Heifer kenya gesproken over het Geitenproject. Omdat Heifer alleen door wilde gaan met een substatieel grotere bijdrage van SfHH hebben wij helaas moeten besluiten de samenwerking met Heifer te stoppen. De door Heifer verlangde grootte van het project was voor SfHH een stap te ver. Inmiddels is met Gerald Omollo van YSDAK gesproken over een alternatief. Hij gaat voor SfHH een nieuw plan maken wat zowel voor SfHH als in Homa Hills realiseerbaar is. We hebben de bij ons bekende donoren van het Geitenproject hierover reeds via een brief geinformeeerd. Meer informatie wat heeft plaatsgevonden en hoe nu verder vindt u <hier>

► 21 juni 2008           ■ SfHH met keramiekstand in de Dorpstraat te Zoetermeer

SfHH heeft op zaterdag 21 juni met een keramiekstand in de Dorpsstraat te Zoetermeer gestaan. Door de weinige aanloop is er echter niet veel verkocht. Om meer resultaat te bereiken overweegt SfHH de verkoop van keramiek op een andere wijze te doen plaatsvinden.

► 2 - 24 mei 2008      ■ Verblijf Ibo en Dieuwer in Kenia.

Ibo en Dieuwer hebben ruim 3 weken doorgebracht in Kenia. In die periode hebben zij projecten in Homa Hills en Kisumu bezocht. Daarnaast overlegd met vertegenwoordigers van diverse partners in Kenia waarmee wordt samengewerkt. Voor de kinderen zijn in Homa Hills en Kisumu 2 spelletjes dagen georganiseerd waar bij elkaar ruim 850 kinderen aan hebben deelgenomen.  Een verslag met foto's over hun reis en verblijf vindt u <hier>

► 17 - 18 april 2008   ■ Presentatie Homa Hills op Katholieke BS De Touwladder te Zoetermeer

Donderdagmiddag 17 en vrijdagochtend 18 april hebben Dieuwer en Ibo film en fotobeelden laten zien over Homa Hills aan alle groepen van de Basisschool De touwladder in Zoetermeer. E.e.a. in het kader van het door de school gehouden Afrika project. Lees <hier> meer over de presentatie

► 29 maart 2008         ■ SfHH - Verkoop Keramiek in Stadshartpassage Zoetermeer

Zaterdag was SfHH met een marktkraam aanwezig in het Stadshart van Zoetermeer. Er werd keramiek verkocht. De netto opbrengst was € 125.

► 28 maart 2008         ■ Ambassadrice Kenia lanceert officieel website Platform Kenia

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de werkgroep Platform Kenia heeft op de Keniaanse ambassade in Den Haag de officiele lancering plaatsgevonden van de website van het Platform Kenia. Met overhandiging van de vlag van het Platform Kenia aan mw. H.E. Prof. Ruthie C Rono, ambassadrice van Kenia in Nederland, was dit een feit. een persbericht over het Platform Kenia vindt u <hier> en de website van Platform Kenia is <hier> te vinden

► 23 maart 2008         ■ SfHH - situatie Homa Hills / Kisumu na de onlusten begin 2008

Eind februari is er mede met inzet van oud VN secretaris Kofi Annan een akkoord gesloten tussen de strijdende politieke leiders van Kenia. In grote lijnen betekent het dat alle partijen (ook oppositie) regeringsverantwoordelijkheid gaan dragen en proberen de rust in het land de herstellen. Kibaki blijft president maar Odinga wordt premier, een functie die in Kenia nog niet bestond, waarbij de macht evenredig wordt verdeeld. De strijd is nu pas goed begonnen maar vindt gelukkig plaats op de plek waar het thuis hoort: In de politiek.

Hoewel er nog veel ontheemden zijn, goederen schaars en prijzen hoog, is het openbare leven zich langzaam aan het herstellen. Het zal voor bepaalde gebieden in het land nog jaren duren voor alles weer op peil is van voor eind 2007. Daarnaast zal het tussen sommige groepen mensen nog decennia duren voor deze weer normaal contact met elkaar hebben.

In Kisumu en Homa Hills zijn de projecten weer langzaam opgestart. De kinderen uit de adoptieplannen zijn naar school. Om de voortgang erin te houden en de (veiligheids)situatie beheersbaar is hebben Dieuwer en Ibo besloten in mei naar Kisumu en Homa Hills af te reizen. Jan, Ieneke en Marjolijn Dalm uit Hoofddorp zullen voor het project The Children Left Behind in juli naar Kisumu en Homa Hills gaan


► Maart 2008              ■ Presentatie Beesd # maken Paaskrans # overige initiatieven #           
                                        # ontvangen bijdragen...


De afgelopen weken zijn er diverse leuke acties en initiatieven geweest waarbij SfHH in de aandacht stond of waarbij bijdragen zijn ontvangen. Daarbij was ook een bijdrage van € 3.000 van de stichting Meerwaarde in de Haarlemmermeer voor het project The Children Left Behind in Kisumu.

Daarnaast heeft SfHH in het verzorgingstehuis Lingehof in Beesd een presentatie gegeven waar ondanks leeftijd en handicap veel aandacht was voor het werk van SfHH. Op de basisschool Noordeinde in Zoetermeer zijn door een 15-tal mensen paaskransen gemaakt, netto opbrengst € 165, voor Homa Hills.

Van het Koningin Wilhelminafonds kreeg SfHH bijna 7.000 balpennen voor Homa Hills. Nu nog het transport. Verder was het bereiken van de leeftijd van 65 jaar reden voor iemand die SfHH een warm hart toedraagt om familie / vrienden geld te vragen voor Homa Hills. Dat bracht € 155 op. Op 1e paasdag was de collecte tijdens de kerkdienst in het Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer voor het HBC-project. Al met al mooie initiatieven die navolging verdienen.


► 18 februari 2008     ■ SfHH - onlusten Kenia - situatie Homa Hills / Kisumu

Er is de afgelopen 1,5 maand veel gebeurd in Kenia. Inmiddels zijn de leiders van het land samen met buitenlandse onderhandelaars druk aan het praten hoe het verder moet. Er lijkt een politieke oplossing voor het conflict te komen. Het is nu vrij rustig ook in de omgeving van Homa Hills en Kisumu. De gevolgen van de onlusten zullen echter nog lang merkbaar zijn. De stichting SfHH gaat samen met zijn partners in Kenia door met zijn werkzaamheden: Fondsen werven / voorlichting geven in Nederland en het uitvoeren van projecten in Homa Hills / Kisumu. Over de stand van zaken in Homa Hills / Kisumu vindt u <hier> meer. 

► 12 februari 2008     ■ SfHH ontvangt cheque van 1000 Euro van DSM-Gist in Delft

SfHH heeft op dinsdag 12 februari 2008 een geldbedrag van 1000 Euro in ontvangst mogen nemen bij DSM-Gist in Delft. Het geld is bestemd voor het geitenproject in Homa Hills. Het geld is opgebracht door de werknemers van DSM-Gist met hun 3x7 cts actie. Daarbij staan zij 7 cent per week van hun salaris af voor een aantal goede doelen. Werknemers van DSM-Gist kunnen via de ondernemingsraad die het geld beheerd voorstellen voor goede doelen indienen. Diana Pronk uit Zoetermeer, werkzaam bij DSM-Gist, heeft het geitenproject van SfHH voorgedragen. Diana Pronk en werknemers van DSM-Gist, hartelijk dank. Een foto van de uitreiking van de cheque aan SfHH vindt u <hier>

► 20 januari 2008       ■ Onlusten Kenia - nadere informatie.

Zoals eerder in deze nieuwsrubriek vermeld blijven Ibo en Dieuwer voorlopig in Nederland. Op een aparte pagina kunt u indien u geinteresseerd bent meer lezen over de verkiezingen en de onlusten daarna. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en de gevolgen. Deze eerste versie gaat vooral over de situatie van de voorlaatste verkiezingen, december 2002 t/m de verkiezingen van december 2007 en de eerste onlusten, begin januari. Lees <hier> meer over de onlusten


► 16 januari 2008       ■ Kalenderactie “The Children left Behind”.
 
De speciale kalender 2008 voor het project "The Children Left Behind" van “YSDAK” in Kisumu heeft inmiddels ruim 2600 Euro opgebracht. Mocht u nog belangstelling hebben dan kunt u nog kalenders bestellen. Voor de wijze waarop verwijzen wij u naar het bericht van 5 januari jl.

► 15 januari 2008       ■ Definitieve opbrengst actie Creagroep Violet te Zoetermeer

SfHH heeft op maandag 3 december 2007 van de Creagroep Violet een symbolische cheque in ontvangst mogen nemen van 1500 Euro. Het geld is bestemd voor het project Home Base Care. Symbolisch omdat toen nog niet het definitieve bedrag bekend was. Inmiddels heeft SfHH 1750 Euro ontvangen van de Creagroep Violet. Wij willen alle mensen van de Creagroep die daaraan meegewerkt hebben van harte bedanken.

► 6 januari 2008        ■ Situatie in Kenia - Ibo en Dieuwer hebben reis naar Kenia geannuleerd

Op vrijdag 11 januari zouden wij [Ibo en Dieuwer] weer naar Kenia vertrekken. Alle voorbereidingen waren getroffen. Vliegtickets, visa, inentingen, malariatabletten. Met de mensen van HHCDO en YSDAK afspraken gemaakt. Transport geregeld. Helaas verliep en verloopt het anders.....Wij wisten dat er de 27 december 2007 nieuwe presidentsverkiezingen zouden zijn..... Wij wisten dat het heel erg leeft in Kenia...... Wij wisten van de partijen / de stammen...... Wij wisten van mogelijke onlusten....... Maar zoals bij voorgaande gebeurtenissen vindt dat meestal plaats direct voor of rond de verkiezingen en is er daarna meestal feestvreugde met een ander soort rellen. Vandaar ons vertrek op de 11e januari. Normaal gesproken is men dan wel uitgefeest. Mensen gaan weer aan het werk. Scholen beginnen met hun nieuwe schooljaar.

Helaas liep en loopt het anders. Ook Keniakenners hadden niet voorzien dat de feestvreugde zou omslaan in zo'n escalatie van (vooral etnisch) geweld. Het gebied waar wij naar toe zouden, de provincie Nyanza in West-Kenia, is een bijna 100 % Luo-gebied. Deze mensen voelen zich allemaal bedrogen door "Nairobi" en hebben dat op een niet verwachte en in onze ogen niet te verantwoorden manier geuit. Ook elders, vooral de arme gedeeltes van de grote steden (Nairobi - Mombasa) of waar groepen stammen door elkaar leven (Eldoret) zijn vreselijke dingen gebeurd. De stad waar wij van afhankelijk zijn als we er naar toe gaan, Kisumu, kende als één van de eersten een enorme geweldsuitbarsting. De winkelstraat waar we normaal op 12 januari onze boodschappen hadden moeten doen ligt in puin. Winkels geplunderd en deels in brand gestoken. In de hele streek is omdat het transport nagenoeg stil ligt gebrek aan alles, met name brandstof en voedsel. Verder worden wegen geblokkeerd door groepen die proberen te pakken te krijgen wat er te pakken is.

Geen situatie om nu naar toe te gaan. Wel weten we via SMS / E-mails dat onze vrienden het verder goed maken. Ze zijn bang over hoe het verder gaat en hebben deels gebrek aan voedsel maar verder is het OK. Het werk aan de projecten zal wel enige tijd stil komen te liggen omdat de mensen in Homa Hills en Kisumu eerst bezig zullen gaan om het gewone leven weer op te pakken. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Daarna zien wij verder. In Nederland gaan we gewoon door met actievoeren en informeren over wat er nodig is. Met de mensen van HHCDO en YSDAK zullen we afspraken maken hoe en op wat voor wijze verder. Dan zullen we ongetwijfeld onze afgelaste reis gaan maken.

Helaas zal het een hele tijd duren voordat ook voor ons het "veilige" gevoel wat we hadden terug is. Wij zullen u verder op de hoogte houden over de stand van zaken. Er komt binnenkort <hier> voor geinteresseerden een uitgebreide pagina met info over de toestand in Kenia in het algemeen, verwijzing naar andere links, eigen opinie over het gebeuren. Op deze pagina is ook terug te vinden het begrip over de "stammen" in Kenia.


► 5 januari 2008         ■ Stand van zaken rond kalenderactie “The Children left Behind”.

De speciale kalender voor het project "The Children Left Behind" van “YSDAK” in Kisumu loopt erg goed. Tot heden is voor ca.           € 1.700 Euro aan kalenders besteld. Daarnaast zijn er de nodige toezeggingen voor bestellingen waardoor de uiteindelijk opbrengst zo'n € 2.500 zal bedragen. De fam. Dalm in Hoofddorp voor het initiatief en de kopers, bedankt.

U kunt nog steeds een kalender bestellen. Indien u € 9,- (incl. portokosten) overmaakt op girorekening 9306734 t.n.v. Stichting Support for Homa Hills o.v.v. “Kalender” en uw adresgegevens dan zorgen wij ervoor dat u deze zo spoedig mogelijk ontvangt. Een voorproefje vindt u <hier> 


► 5 januari 2008         ■ Acties rond de kerst 2007

Hoewel soms matig bezocht zijn de diverse kerstmarkten die SfHH in december heeft gehouden redelijk succesvol geweest. Totaal is na aftrek van de kosten € 823 opgehaald. dit bedrag willen we uiteraard laten verdubbelen door Impulsis. Eenieder die meegeholpen heeft en de kopers hartelijk dank.

► 1 Januari 2008         ■  Nieuwjaarswens

Namens bestuur en vrijwilligers wensen wij ondersteuners en belangstellenden van Support for Homa Hills een goed en gezond 2008. We hopen dat ondanks de economische crisis de stichting SfHH samen met onze Keniaanse partner YSDAK meer kinderen in West-Kenia een betere toekomst kan geven. Onze kerst- en Nieuwjaarskaart van dit en afgelopen jaren vindt u op een aparte pagina <hier> 


▲ naar boven  

Home  |  Nieuws  |  Contact

Stichting  the children left behind  (project Support for Homa Hills) -  IBAN: NL35 INGB 0009 3067 34

Copyright © 2013. All Rights Reserved.