Project van de stichting   the children left behind

Support for Homa Hills

Helpt de jeugd in West- Kenia naar een betere toekomst

Nieuws 2009


► December 2009                  ■ Nieuwsbrief nr 11 SfHH verschenen

Nieuwsbrief nr. 11, december 2009 is vlak voor de kerst per post rondgestuurd naar alle donateurs, adoptieouders en anderen die d stichting SfHH een warm hart toedragen. Daarbij ingesloten was ook een zelf ontworpen kerst- en nieuwjaarsgroet. We hopen dat de nieuwsbrief duidelijk heeft genaakt waar de stichting voor staat en wat wij van plan zijn. Zoals gebruikelijk zal de nieuwsbrief ook in digitale vorm op de website te vinden zijn. Nieuwsbrief 11 SfHH vindt u <hier>  

► 21 November 2009             ■ Keniadag 2009 gehouden in Den Bosch.

Het Sosurwofonds uit Rotterdam heeft voor de 3e keer een Keniadag georganiseerd. Deze dag is gehouden in Den Bosch. Een terugblik is later te vinden op de website van het Sosurwofonds.

► Oktober / november 2009 ■ Bezoek Ibo en Dieuwer aan Kisumu / Homa Hills afgelast

De initiatiefnemers van SfHH zouden 23 oktober weer afreizen naar Kisumu en Homa Hills om projecten te bezoeken. Helaas is Ibo een paar dagen voor vertrek ongelukkig gevallen. Hij heeft daarbij een rugwervel gebroken. Hoewel verder geen ernstige complicaties betekende dit wel een aantal maanden fixatie van de rug m.b.v. een brace. De reis en gemaakte afspraken moesten daardoor worden geannuleerd. Via Email en hulp van anderen zal geprobeerd worden dat er geen vertraging optreed met het uitvoeren van lopende projecten.

► Oktober 2009                      ■ Werkbezoek Jan Dalm en 2 collega's project TCLB in Kisumu

Jan Dalm en 2 collega's hebben van hun werkgever toestemming gekregen om naar Kisumu te gaan. Op 16 oktober zijn zij vertrokken naar Kisumu. Gedurende 1,5 week hebben ze bij de nieuw gebouwde school van het project "The Children Left Behind" geholpen met het maken van kasten en speelwerktuigen. Van een aantal donoren is gereedschap en materiaal ontvangen wat zij meegenomen en gebruikt hebben in Kenia. Na de werkzaamheden hebben ze nog genoten van een safari. Meer over het resultaat kunt u lezen in de laatste nieuwsbrief, nr. 7 - november 2009, van The Children Left Behind. Nieuwsbrief 8 TCLB vindt u <hier> 

► Juli 2009                              ■ Bezoek Danielle Lek en vriend aan Kisumu / Homa Hills

Danielle Lek, een oud-Pabostudente die Homa Hills al eerder bezocht, heeft samen met haar vriend in juli een bezoek gebracht aan Homa Hills en Kisumu. Hoewel het bezoek een vakantiekarakter had zijn wij als stichting blij dat meer en meer mensen de projecten bezoeken. Het geeft een stimulans voor de mensen in Kenia door te gaan. Wetend dat ze niet vergeten worden.

► Juni 2009                            ■ Bezoek Eva Verhoeff aan Kisumu / Homa Hills

Eva Verhoeff en haar vriend hebben gedurende de maand juni een bezoek aan Kenia. Hoewel deels vakantie zijn Eva en haar vriend ook naar Kisumu en Homa Hillls afgereisd en hebben de mensen van YSDAK geholpen. Zij hebben de bestaande bibliotheek in het Orange House uitgebreid met extra boeken. Tevens hebben zij lokale vrijwilligers een training gegeven hoe een bibliotheek te runnen. In Kisumu zijn met Gerald Omollo afspraken gemaakt voor het opzetten van een bibliotheek bij de school van het project " The Children Left Behind". Ze kunnen terugzien op een geslaagd verblijf. In de december-nieuwsbrief van SfHH, die ook op de website geplaatst zal worden kunt u er meer over lezen.

► Mei 2009                             ■ Gerald en Lilian Omollo op bezoek in Nederland

Zondag 10 mei was het zover. Gerald Omollo (coordinator en initiatiefnemer van YSDAK) arriveerde samen met zijn vrouw Lilian op Schiphol voor een verblijf van bijna 3 weken in Nederland. Ze werden op Schiphol enthousiast welkom geheten door een forse groep Keniagangers. Meer over het verblijf van Gerald en Lilian Omollo vindt u in een <hier> geplaatste special. Zaterdagochtend 30 mei namen we afscheid en vlogen ze terug naar Kenia. Het was een voor alle betrokkenen indrukwekkend en geslaagd bezoek.

► Februari / maart 2009        ■ Initiatiefnemers SfHH, Ibo en Dieuwer, verhuisd naar Franeker

Ibo de Joode en Dieuwer Blom zijn na een verblijf van 34 jaar in Zoetermeer verhuisd naar Franeker. Meer hierover was te lezen in de in december 2008 verschenen nieuwsbrief 10  Met het bestuur van SfHH is afgesproken dat de stichting statutair gevestigd blijft in Zoetermeer. Een aantal activiteiten in Zoetermeer blijven, daarnaast zullen Ibo en Dieuwer trachten Franeker e.o. warm te krijgen voor het werk van de stichting. Voor wijzigingen wat betreft contacten verwijzen wij u naar de <contact> pagina van deze website.

► Februari 2009                    ■ Bouw school Kisumu project "The Children Left Behind" gestart

Na de toezegging van Impulsis om de komende 3 jaar het project "The Children Left Behind" mede te ondersteunen moest nog een contract ondertekend worden. Inmiddels is het eerste deel van het toegezegde geld overgemaakt. Was eind vorig jaar de grond voor de school en het YSDAK-centrum reeds aangekocht, nu is daadwerkelijk gestart met de bouw. Meer over het project kunt u lezen op de website van www.thechildrenleftbehind.nl 

► Januari 2009                      ■ Kinderen adoptieplan Kansloos Kind en Shika Tamaa naar school

In Kenia loopt het schooljaar van 1 januari tot 31 december. Voor de organisatoren van de adoptieplannen gaf dat de afgelopen tijd weer het nodige werk. Zowel in Nederland als in Kenia moesten de nodige afspraken worden gemaakt. Enerzijds met de adoptieouders in Nederland (wel / niet doorgaan met adoptie / evt. medeondersteuning van basisschool naar voortgezet onderwijs) anderzijds in Kenia met de begeleiders van de adoptiekinderen over wel / niet doorgaan naar school, betaling van schoolgeld, schooluniformen etc. Inmiddels zijn alle kinderen weer naar school. Het aantal adoptiekinderen (en dus ook ouders in Nederland) is nagenoeg gelijk gebleven. Er waren enige afvallers bij Kansloos Kind, maar bij Shika Tamaa vond een forse groei plaats. We hopen op blijvende en nieuwe ondersteuning uit Nederland. Er zijn veel kinderen die nog niet naar school gaan. U kunt daarbij helpen. Meer informatie over Kansloos kind vindt u <hier> en over Shika Tamaa <hier.

► 1 Januari 2009                   ■  Nieuwjaarswens

Namens bestuur en vrijwilligers wensen wij ondersteuners en belangstellenden van Support for Homa Hills een goed en gezond 2009. We hopen dat ondanks de economische crisis de stichting SfHH samen met onze Keniaanse partner YSDAK meer kinderen in West-Kenia een betere toekomst kan geven. Onze kerst- en Nieuwjaarskaart van dit en afgelopen jaren vindt u op een aparte pagina <hier> ▲ naar boven 
 

Home  |  Nieuws  |  Contact

Stichting  the children left behind  (project Support for Homa Hills) -  IBAN: NL35 INGB 0009 3067 34

Copyright © 2013. All Rights Reserved.