Project van de stichting   the children left behind

Support for Homa Hills

Helpt de jeugd in West- Kenia naar een betere toekomst

Nieuws - 2015


► December 2015      ■  Nieuwsbrief nr 18 Support for Homa Hills verschenen

Nieuwsbrief nr. 18, december 2015 is medio december per Email en post rondgestuurd naar donateurs, adoptieouders en anderen die het project SfHH een warm hart toedragen. De nieuwsbrief staat geheel in het teken van de transformatie van Support for Homa Hills naar the children left behind. De nieuwsbrief is als Pdf-bestand op de website te vinden onder "Publicaties"  en/of door <<hier>> te klikken


► November 2015    ■  Brief met toelichting wijziging SfHH naar tclb

Ten behoeve van relaties, donateurs en belangstellenden van de projecten van Support for Homa Hills in Homa Hills hebben wij de belangrijkste wijzigingen als gevolg van de overgang naar de stichting the children left behind in een brief op een rij gezet. De vrief vindt u <<hier>>. Deze brief zal u ook per aparte E-mail worden toegestuurd, daarnaast zullen wij deze brief voor zover wij geen E-mail maar wel postadres hebben hen per briefpost toezenden.  


► Oktober 2015        ■  Beleidsplan 2014-2016 the children left behind

Het Beleidsplan 2014-2016 van the children left behind is gepubliceerd. Het beleidsplan was al reeds in werking maar nog niet gepubliceerd in afwachting van de overgang van SfHH naar tclb. Het is <<hier>> in te zien en eventueel te downloaden. 


► Oktober 2015        ■  Eerste vergadering the children left behind / Jaarrekening 2014 

Op 16 oktober 2015 vond de 1e bestuursvergadering van nieuwe stichting the children left behind plaats. Binnenkort zullen we over wat besproken en besloten is meer publiceren. Behalve zaken rond de overgang van SfHH naar tclb werd de Jaarrekening 2014 van SfHH vastgesteld. De Jaarrekening 2014 is onder het item: Publicaties -> Jaarrekeningen of  <<hier>> in te zien.

=====================================

► Opmerking: De naam The Children Left Behind (TCLB) wordt vanaf nu geschreven als: the children left behind (tclb). In oudere berichten en stukken zult u nog the naam The Children Left Behind of TCLB tegen blijven komen. 

=====================================

► Augustus 2015      ■  Overgang stichting Support for Homa Hills naar
                                         stichting T
he Children Left Behind m.i.v. 15 juni 2015 een feit

Op 15 juni 2015 zijn door de notaris de nieuwe statuten vastgesteld waarbij de stichting Support for Homa Hills formeel is over gegaan naar een nieuwe stichting met de naam  stichting The Children Left Behind.

De initiatiefnemers van SfHH, Ibo de Joode en Dieuwer Blom, hebben al enige tijd geleden aangegeven het werk van de stichting in Homa Hills te willen afbouwen. In overleg met Jan, Ineke en Marjolijn Dalm uit Hoofddorp, die al een aantal projecten van SfHH onder hun hoede hadden, is besloten dat zij de projecten in Kisumu voort zullen zetten onder de naam van dit project.

De naamsverandering betekent de komende tijd de nodige wijzigingen in activiteiten, wijzigingen bestuurssamenstelling, informeren instanties, donoren en belangstellenden. In een binnekort te verschijnen aparte pagina  kunt u meer informatie over voortgang en gevolgen verwachten. 

Daarnaast verwijzen wij u naar de website van tclb www.thechildrenleftbehind.nl voor de voortgang van de projecten in Kisumu. De website van SfHH wordt de komende maanden (voor zover noodzakelijk) inhoudelijk aangepast aan de nieuwe situatie. 


► Juli 2015                  ■  Jan, Ineke samen met andere vrijwilligers naar Kisumu

Samen met 2 andere echtparen hebben Jan en Ineke Dalm de projecten van The Children Left Behind in Kisumu bezocht. Gedurende een kleine 2 weken hebben zij o.a. geholpen met onderhoudswerkzaamheden aan de Jamilo school. Meer over dit bezoek waaronder foto's kunt u terugzien op de website en de Facebook pagina van TCLB.  ▲ naar boven 

Home  |  Nieuws  |  Contact

Stichting  the children left behind  (project Support for Homa Hills) -  IBAN: NL35 INGB 0009 3067 34

Copyright © 2013. All Rights Reserved.