Project van de stichting   the children left behind

Support for Homa Hills

Helpt de jeugd in West- Kenia naar een betere toekomst

ANBI


► ANBI in het kort

Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

► ANBI en de mogelijkheden giften van de inkomstenbelasting af te trekken 

Als u een gift of donatie verstrekt aan een stichting met een ANBI-status zoals the children left behind, dan zijn er 2 mogelijkheden om giften af te trekken van uw belastbaar inkomen:

1.- Giften en/of donaties aan tclb of SfHH maar ook aan andere organisaties met een ANBI-status mag u aftrekken van uw belastbaar inkomen mits de giften / donaties bij elkaar meer dan 1% van uw drempelinkomen bedragen. Het bedrag boven de 1% mag u aftrekken tot een max. van 10%.

2.- Per 1 januari 2014 is periodiek schenken zonder notariële akte mogelijk. Periodiek schenken, ook wel periodieke giften of lijfrenteschenkingen genoemd, is volledig aftrekbaar voor u als donateur. U moet dan gedurende minimaal 5 jaar minstens € 50 per jaar schenken. Hiervoor dient een schriftelijke overeenkomst te worden afgesloten tussen u en de ANBI-instelling, in dit geval de stichting the children left behind. Het kan eventueel ook via een notariële overeenkomst, wat boven de € 1.000 trouwens verplicht is. Een nadere toelichting over periodiek schenken en een in te vullen overeenkomst vindt u  <<hier>>

► Eisen ANBI per 1 januari 2014 gewijzigd

De verstrekking van informatie door goede doelen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s. 

Dit betekent voor ons als SfHH dat wij moeten voldoen aan publicatie van door de Belastingdienst bepaalde gegevens. Voor u betekent het dat meer zichtbaar wordt wat wij doen, hoe wij het doen, hoe wij met onze financien omgaan etc. Overigens waren de meeste van deze gegevens via website en nieuwsbrieven al zichtbaar.   


► Te publiceren gegevens

De volgende gegevens dienen gepubliceerd te worden met daarachter de plek waar ze op de website terug te vinden zijn:

  • Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam -> stichting the children left behind (tclb)
  • KVK en/of RSIN nummer. -> KvK nr. 27249422 / RSIN nr. 812121958 / zie ook onder Contact
  • Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling -> zie onder Contact 
  • Doelstelling volgens de statuten -> zie onder: Over tclb en SfHH -> Missie en Doelstellingen 
  • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan -> zie onder: Over SfHH-tclb -> Beleidsplan
  • Bestuurssamenstelling -> zie onder: Over SfHH-tclb -> Bestuur 
  • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling -> zie onder: Publicaties -> Nieuwsbrieven
  • Een goedgekeurde jaarrekening dient telkens binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar te worden gepubliceerd  -> zie onder: Publicaties -> Jaarrekeningen 


the children left behind erkend als ANBI

De stichting the children left behind is door de Belastingdienst erkend als ANBI-instelling. Op de ANBI pagina van de Belastingdienst kunt u dat terugvinden door bij "zoek uw ANBI' als naam: the children left behind en als vestigingsplaats: Hoofddorp in te vullen. 


► Kennisbank filantropie

Als centraal informatiepunt filantropie voorziet Kennisbank Filantropie alle instellingen met een ANBI-status uit de databank geheel kosteloos een eigen webpagina die de wettelijke verplichte gegevens van de instelling op gestructureerde wijze toont. Op het internetadres: www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/the-children-left-behind zijn de gegevens van the children left behind te zien.


       

▲ naar boven 

Home  |  Nieuws  |  Contact

Stichting  the children left behind  (project Support for Homa Hills) -  IBAN: NL35 INGB 0009 3067 34

Copyright © 2013. All Rights Reserved.