Project van de stichting   the children left behind

Support for Homa Hills

Helpt de jeugd in West- Kenia naar een betere toekomst

Bestuur tclb


► Samenstelling bestuur the children left behind

       Het bestuur bestaat ingaande januari 2018 uit:

  •  Marjolijn Dalm                   Voorzitter
  •  Ineke Dalm                        Secretaris / Penningmeester - coordinator Shika Tamaa
  •  Ibo de Joode                     Lid - belast met afbouw project Support for Homa Hills
  •  Geertje Scharp                 Lid


▲ naar boven 

Home  |  Nieuws  |  Contact

Stichting  the children left behind  (project Support for Homa Hills) -  IBAN: NL35 INGB 0009 3067 34

Copyright © 2013. All Rights Reserved.