Project van de stichting   the children left behind

Support for Homa Hills

Helpt de jeugd in West- Kenia naar een betere toekomst

Doelen - missie SfHH en tclb

► Inleiding 

Na een aantal verblijven in Kenia onder de gewone mensen ga je de "problemen" in de westerse wereld anders bekijken. Het valt ons op dat wij het in West-Europa over het algemeen niet slecht hebben. Wij willen niemand tekort doen, maar op relatief kleine groepen na kennen wij in Europa en Nederland nauwelijks echte "problemen". Het zijn vaak luxe problemen.

Op de wachtlijst staan voor een hartoperatie is erg, maar in Afrika gaan kinderen dood aan kinkhoest, dysenterie en malaria omdat ze de dokter, of de medicijnen, of het muskietennet niet kunnen betalen. En dat geldt voor alles in deze samenleving. Het is in Kenia en andere ontwikkelingslanden een continue strijd om te overleven.

Wat wij met tclb en SfHH willen is relatief gezien niet meer dan een druppel op de bekende gloeiende plaat. Maar wij hebben in deze periode gelukkig ondervonden dat vele tientallen zo niet honderden vrijwilligers, organisaties en instanties zich bezig houden met hulp aan de Afrikaanse landen. De druppel die wij op die gloeiende plaat gooien wordt dus aangevuld met vele andere druppels en samen met de andere hulp hopen wij de plaat zodanig af te koelen dat in de toekomst de slechte leef- en leeromstandig- heden omgebogen kunnen worden naar aanvaardbaar niveau.

En ook al waren die anderen er niet dan nog willen we de kinderen in Homa Hills en Kisumu helpen. Het geven van voorlichting en het onderwijzen van kinderen is niet onze maar een taak van de overheid. De situatie in Kenia en andere Afrikaanse landen is echter dusdanig slecht geregeld door de overheid en zeker op het platteland dat wij daar ondersteuning aan willen geven. Wat er in het land fout gaat vanuit overheid en maatschappij is voor ons ondergeschikt aan het gegeven dat wij vinden dat de kinderen niet de dupe mogen worden van de gevolgen van dit slechte beleid. Wij zetten ons in om de kinderen in het gebied van Homa Hills betere kansen te geven voor het volgen van (beter)onderwijs en hen d.m.v. voorlichting over allerlei lokale problemen sterker te maken voor een betere toekomst.

► Missie en doel project Support for Homa Hills (Homa Hills)

Missie:

 • De jeugd in Homa Hills (West-Kenia) een betere toekomst geven
        Doel:
 • D.m.v. sport- en spel voorlichting te geven aan de jeugd over de gevaren van HIV/AIDS en de verbetering van het milieu.
 • Het verzorgen van opleidingen aan jongeren om als trainer te gaan werken.
 • Het uitvoeren van adoptieplannen waarbij (wees) kinderen de gelegenheid krijgen naar de basisschool te gaan en later    voortgezet onderwijs te kunnen volgen.
 • Het geven van vakopleidingen aan jongeneren die de basisschool verlaten.
 • Het verbeteren van het onderwijs door te helpen met verbetering van schoollokalen, meubilair, watertanks, latrines cs.
 • Het verbeteren van het onderwijs door leerkrachten te trainen en te motiveren in het geven van beter onderwijs.
 • Het kleinschalig helpen met projecten om de lokale gemeenschap betere leefomstandigheden te geven.


► Missie en doel stichting the children left behind (Kisumu)

Missie: 

 • Verbetering van zorg en onderwijs voor kinderen uit het gebied rond en in Kisumu Kenia die één of beide ouders hebben verloren, daardoor arm en hulpbehoevend zijn, en niet in de gelegenheid om onderwijs te volgen.

Doel:

 • Het bouwen van een complete kleuter- (Nursery) en basis-(Primary) school waarin kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven aan maximaal 200 kinderen, uit het gebied rond en in Kisumu Kenia, die één of beide ouders hebben verloren.
 • Het werven van Nederlandse sponsors die d.m.v. financiële ondersteuning het volgen van onderwijs voor maximaal 200 hulpbehoefende kinderen mogelijk maakt.

Voor meer informatie over missie en doel wordt verwezen naar de website van the children left behind:

                                                            www.thechildrenleftbehind.nl

▲ naar boven

Home  |  Nieuws  |  Contact

Stichting  the children left behind  (project Support for Homa Hills) -  IBAN: NL35 INGB 0009 3067 34

Copyright © 2013. All Rights Reserved.