Project van de stichting   the children left behind

Support for Homa Hills

Helpt de jeugd in West- Kenia naar een betere toekomst

Geschiedenis Support for Homa Hills


► Kennismaking met Kenia en Homa Hills, december 1998

In december 1998 brachten wij, Ibo de Joode en Dieuwer Blom, een bezoek aan onze oudste dochter Rooske. Zij werkte een jaar als vrijwilligster bij de Keniaanse NGO Homa Hills Community Development Organisation (HHCDO). Deze organisatie biedt hulp aan de bevolking rondom de Homa Hills, een aantal heuvels gelegen aan het Victoriameer, in het westen van Kenia. Tijdens ons bezoek (voor het eerst buiten Europa) werden we erg getroffen door de slechte omstandigheden waaronder de plaatselijke bevolking leefde. Na een (te kort) verblijf van 3 weken in Homa Hills, waar we zagen hoe de mensen (over)leven in een onderontwikkeld gebied, vlogen we terug naar Nairobi.

Kennismaking met een echte Safari
Het was toen Kerstmis 1998 en we gingen vanuit Nairobi op safari in het Amboseli National Park aan de grens met Tanzania. Op dat moment waren even een paar dagen echt toerist en sliepen tijdens de kerst tussen de olifanten onder de rook van de Kilimanjaro.

Na de safari het het andere Kenia: Kibera
Gedurende ons verblijf in Nairobi hebben wij ook een dag in Kibera, de grootste sloppenwijk van Oost-Afrika, doorgebracht. Het was zeer indrukwekkend om te zien hoe hier op slechts enkele vierkante kilometers enkele honderdduizenden mensen in hutten leven. En dat enkele km's verwijderd van het luxe westers aandoende centrum van Nairobi waar (voor ons) alles was te krijgen. Over tegenstellingen gesproken. Wij hadden het wel eens op de televisie gezien. Maar dit in het echt zien, voelen en vooral ruiken was zeer indrukwekkend. Onze jongste dochter Anneke schreef ergens in een "guestbook" over de indrukken van haar tijdens deze reis naar Homa Hills en Kibera:
                                                       "ONGELOFELOOS"

► Het vervolg: 3 maanden helpen sloppenwijk Kibera, Nairobi (2000)

Ook nadat onze dochter Rooske terug was in Nederland bleven de contacten. Dit resulteerde in het voorjaar van 2000 in een verblijf van 3 maanden bij de organisatie KICOSHEP die een schooltje en een "clinic" runde in de sloppenwijk Kibera in Nairobi.

Drie maanden lang verbleven wij overdag in de sloppenwijk, hielpen er met van alles en nog wat. We deden veel ervaring op over hoe de bewoners daar (over)leefden. 's Avonds liepen we als alle Kenianen vermoeid maar tevreden terug naar ons kleine schuurtje achter in de tuin van de directeur in een "gewone" wijk van Nairobi. Dat gewone werd echter voor ons snel minder gewoon want Kenia werd in 2000 geteisterd door een grote droogte waardoor we aan den lijve het gebrek en tekort aan drinkwater, electriciteit en andere ongemakken meemaakten

► Terug naar Homa Hills (2000 - 2002)

Als "uitje" bezochten we onze vrienden van de organisatie HHCDO in Homa Hills. Met één van de managers, Gerald Omollo, bezochten wij een aantal schooltjes in de omgeving van het Victoriameer. Wij waren diep onder de indruk van de bijzonder slechte omstandigheden waaronder in deze streek onderwijs wordt gegeven. Kinderen zittend op de grond in het stof of op stenen. Bijna geen stoelen, banken, boeken, schriften en zeer slechte schoolgebouwen

Door de indrukken die wij daar opdeden besloten wij hulp te geven vanuit onze woonplaats Zoetermeer. Gestart werd met kleinschalige acties om een school in Homa Hills te voorzien van tafels en stoelen. Hoewel het werken in de sloppenwijk voor ons een bijzondere ervaring was bleef het gebied en de mensen rond Homa Hills trekken. Wij wilden niet alleen terug maar ook meer en beter gestructureerd helpen.

► Oprichting stichting Support for Homa Hills (2002 - 2005)

Begin 2002 hebben we de Stichting Support for Homa Hills opgericht. In april van 2002 zijn wij opnieuw op uitnodiging van HHCDO voor 3 maanden naar Homa Hills vertrokken. Naast het leveren van hand- en spandiensten aan de organisatie HHCDO en het helpen op de plaatselijke school zijn we met de mensen van HHCDO naar 11 schooltjes geweest die geen enkele hulp van wie dan ook kregen. We hebben de problemen geïnventariseerd. Samen met HHCDO hebben we bekeken welke schooltjes en op welke wijze de stichting zou kunnen supporten.

In 2003 werden 6 schooltjes ondersteund. In januari 2004 brachten we opnieuw een zij het relatief kort bezoek. Pauline en Mirjam van Bohemen kwamen ook op bezoek en starten het Home Base Care project en het adoptieplan Kansloos Kind. Wij bezochten intussen totaal 21 scholen en maakten samen met HHCDO een programma voor hulp aan 14 scholen in 2004. In oktober 2004 waren we er opnieuw en zagen goede resultaten. De plannen voor 2005 bestonden uit verbetering bij 15 scholen. Verder hadden we afspraken gemaakt over andersoortige projecten waarbij verbetering van de leefomgeving van de jeugd voorop stond.


► Meer acties, meer hulp vanuit Nederland (2006 - 2007)

In Nederland waren steeds meer mensen bij SfHH betrokken, werden meer acties gevoerd, meer contacten gelegd ook met landelijke organisaties zoals het NCDO, Edukans en weer later Impulsis. In 2006 en 2007 gingen 4 groepen van 4 Pabo studenten van de Leidse Hogeschool op stage in Homa Hills. Er werd op meer scholen geholpen, ook met het verbeteren van de motivatie van de leerkrachten gingen we aan de gang. Weeskinderen in Kenia werden geadopteerd door Nederlandse ouders. Andersoortige kleinschalige (niet specifiek onderwijs gerichte) projecten werden ondersteund. De nieuwe organisatie YSDAK (Youth Sports Development Alliance of Kenya) met zijn sport- en spelprojecten kwam van de grond. Het (samen)werken met de organisatie HHCDO ging in die tijd stroever wat de overstap naar YSDAK eind 2007 tot gevolg had.

► Van HHCDO naar YSDAK, van puur scholenhulp naar meer sport- en spel (2008 - heden)

Door de moeizame samenwerking met HHCDO was de definitieve overstap naar onze partner YSDAK een niet meer dan logische vervolgstap. De sport- en spelprojecten sloegen aan. In Homa Hills werd de centrale accommodatie (het Orange House) gebouwd. Daar omheen 6 centra waar de jeugd met hulp van plaatselijke coördinatoren mee kon doen met de projecten. Er werden sporttoernooien georganiseerd met daarbij voorlichting over HIV/AIDS en het milieu.

De scholenprojecten zijn geintegreerd in de YSDAK-projecten. Alle kinderen naar school en beter onderwijs blijft een hoofddoel. Daarnaast is het d.m.v. vermaak (sport- en spel) weerbaar maken van de jeugd buiten schooltijd een 2e hoofddoel geworden. Besloten werd om ook in de provinciehoofdstad Kisumu een centrum te beginnen. Inmiddels is daar een school verrezen in het kader van het project  the children left behind  van waaruit de YSDAK-activiteiten worden geleid.

Een dip in de voortgang kwam er door de rellen in begin 2008 na de verkiezingen voor de nieuwe president van Kenia. Gelukkig was er in het gebied geen echt geweld en schade. Wel werd vanaf die tijd alles duurder doordat de economie behoorlijke klappen kreeg. Nu komt daar de internationale crisis overheen die echter lokaal (behalve gestegen prijzen) minder invloed heeft gehad.

► YSDAK, Homa Hills en Kisumu, afbouw activiteten Homa Hills (2012 - 2015 en toekomst)

Zowel in Nederland (fondsenwerving) als in Kenia (uitvoering projecten) stagneren de activiteiten. Er is minder geld beschikbaar voor de diverse projecten. 

In 2012 hebben wij besloten in een periode van 3 jaar de hulp aan Homa Hills af te bouwen. Redenen voor ons als initiatiefnemers om af te bouwen zijn o.a.: Onze verhuizing naar Friesland, het weer opbouwen van een netwerk daar, onze leeftijd, geen opvolgers, maar ook teleurstelling over de geringe actiebereidheid bij onze partner YSDAK. Verder zijn er zoals gemeld minder inkomsten door de slechte economische situatie in Nederland en de meer kritische houding t.o.v. ontwikkelingshulp.

De activiteiten voor het project the children left behind en het adoptieplan Shika Tamaa in Kisumu blijven voortgaan. De initiatiefnemers, Jan, Ineke en Marjolijn Dalm in Hoofddorp, ondervindt eveneens hinder met het vinden van sponsoren. Dit betekent minder hulp aan de projecten in Kisumu. Bekeken wordt in hoeverre na 2015 de activiteiten in Homa Hills aan bijv. het adoptieplan Kansloos Kind en het Geitenproject door kunnen blijven gaan.

► Overgang stichting SfHH naar stichting tclb  (2015 en verder)

De ontwikkelingen zoals hierboven genoemd hebben medio 2015 (15 juni 2015) geleid tot de totstandkoming van de stichting the children left behind. De activiteiten in Kisumu zullen doorgaan en uitgebreid. De activiteiten van SfHH in Homa Hills zijn daarbij als project ondergebracht bij tclb. Binnen 1-3 jaar zullen de activiteiten in Homa Hills door SfHH worden afgebouwd.

► Project SfHH medio 2018

Vanaf medio 2015 tot heden zijn de activiteiten op een laag pitje doorgegaan. In Nederland vinden in het geheel geen activiteiten meer plaats. Omdat de voormalige stichting SfHH nog een redelijke buffer had opgebouwd, kon de afgelopen jaren het adoptieplan, zij het met steeds mindere kinderen doorgaan. Daarnaast kan met de buffer het beheren van het Orange House en een aantal activiteiten nog enige tijd worden voortgezet. 


▲ naar boven

Home  |  Nieuws  |  Contact

Stichting  the children left behind  (project Support for Homa Hills) -  IBAN: NL35 INGB 0009 3067 34

Copyright © 2013. All Rights Reserved.