Project van de stichting   the children left behind

Support for Homa Hills

Helpt de jeugd in West- Kenia naar een betere toekomst

Partners in Kenia


► Inleiding

Zonder lokele partners is het moeilijk om projecten te starten. Nog moeilijker is het om projecten te laten draaien als de mensen van SfHH terug zijn naar Nederland. Lokale partners zijn continue in het gebied aanwezig, wij niet.

Verder hebben de lokale partners kennis van het gebied, kennen de te gebruiken materialen, weten hoe te onderhandelen met aannemers en leveranciers, zijn onderdeel van de gemeenschap die er wonen, hebben contacten met [lokale] overheden, kennen wet- en regelgeving, hebben vertrouwen onder de lokale bevolking (cultuur) en weten daardoor wat wel en niet kan.

Bovendien vindt SfHH dat wij het initiatief en de vraag naar wat ze willen aan hen en de lokale bevolking moeten overlaten. Dat geeft de beste garantie dat het project gesteund en gedragen wordt en dus toekomstbestendig is. Het draagvlak onder de lokale gemeenschap is een van de belangrijkste pijlers om de situatie echt te verbeteren.


YSDAK [Youth Sports Development Alliance of Kenya] - huidige partner

OPM: Onderstaande toelichting betreft de periode 2007-2015. Inmiddels zijn in de periode 2015-2018 de meeste activiteiten afgebouwd en  is de stichting SfHH verder met de afbouw bezig als "project SfHH" vallend onder de stichting the children left behind.

Al tijdens ons eerste bezoek aan Homa Hills in 1998 waren een aantal mensen die bij HHCDO werkten buiten hun werk actief met het helpen van de jeugd in Homa Hills. Met eenvoudige middelen, wat voetballen, en gebruikmakend van speelvelden rond scholen trainden ze jeugd en organiseerden voetbal- en volleybalwedstrijden. Tijdens de trainingen en wedstrijden gaven zij voorlichting over de gevaren van HIV/AIDS, de milieuvervuiling (kappen bomen / vervuilen van de omgeving). Door gebrek aan geld bleven de activiteiten op een laag pitje staan. Wel werd de vrijwilligersclub gelegaliseerd. YSDAK kreeg in 2000 een registratie als CBO (Community Based Organisation) waardoor er qua geld  / subsidie wat meer mogelijkheden kwamen.

Toen wij op een gegeven moment voetballen vanuit Nederland als stimulans meebrachten werden dat door de 2 inititiatiefnemers van YSDAK (Gerald Omollo en Samson Onyango) opgepakt om de activiteiten weer opnieuw en groter op te starten. SfHH werd gevraagd om hen te ondersteunen bij de sport- en spelprojecten. SfHH heeft dat eerst kleinschalig en later op grotere schaal ondersteund. De vrijwilligers en trainers van YSDAK waren enthousiaste jongelui maar het ontbreken van geld om de plannen uit te voeren remde nog steeds de activiteiten. Er werden plannen en projectvoorstellen geschreven die SfHH voorlegde aan Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. In de periode 2003 - 2009 waren het NCDO en Impulsis (Edukans) bereid de plannen te ondersteunen.

Inmiddels had YSDAK een aanvraag bij de Keniaanse overheid ingediend om als NGO gelegaliseerd te worden. Die status werd in de loop van 2007 verkregen. Dit gaf YSDAK rechten en plichten, vooral op financieel en organisatorisch vlak, maar ook meer mogelijkheden om fondsen te krijgen.

Door de hieronder genoemde problemen met HHCDO en de vruchtbare samenwerking met YSDAK ging vanaf 2007 meer geld van SfHH naar YSDAK. Ook werden meer projecten zoals het adoptieplan Kansloos Kind bij hen ondergebracht. Intussen was de grote trekker van YSDAK, Gerald Omollo, naar Kisumu verhuisd waar hij in Kisumu soortgelijke problemen met de jeugd tegenkwam. In overleg met bestuur en coordinatoren van YSDAK Homa Hills (inmiddels 6 centra) en SfHH werd in Kisumu een 7e centrum opgericht.

In Nederland was de fam. Dalm uit Hoofddorp bereid dit project te trekken. In Homa Hills werd als uitvalsbasis voor de projecten het Orange House gebouwd (2004-2008). In Kisumu is inmiddels een kleuterschool verrezen (2008-2012) in het kader van het project the children left behind. Van daaruit worden de YSDAK activiteiten voor Kisumu gecoordineerd.

Via YSDAK krijgen nu honderden kinderen d.m.v. sport- en spelprojecten voorlichting over HIV/AIDS, hoe om te gaan met het milieu, hulp geven aan zwakkeren, schoonmken van de omgeving. Daarnaast gaan ca. 200 veelal weeskinderen via de beide adoptieplannen Kansloos kind en Shika Tamaa naar zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs. Per jaar krijgen ca. 15-20 jongeren bij YSDAK een vakopleiding tot timmerman, kapster en naaister. Ook geeft YSDAK trainingen aan onderwijzers en komt op scholen met voorlichting vooral over HIV/AIDS. Indien er voldoende fondsen zijn zal YSDAK samen met SfHH de verbetering van de scholen in het gebied verder gaan oppakken.
   Het Orange House in Homa Hills


Coordinatoren YSDAK voor het Orange House


HHCDO [Homa Hills Community Development Organisation] - partner 2002 - 2007/08

In Kenia werkte de stichting SfHH vanaf de start in 2002 samen met de organisatie HHCDO (Homa Hills Community Development Organisation). Deze van oorsprong Noorse organisatie werkte sinds 1980 als enige NGO (Non Governmental Organisation) in het gebied rondom Homa Hills.

Zij probeerden de levensstandaard van de bevolking op een hoger peil te brengen. Hun hoofddoelen lagen in het geven van voorlichting en trainingen op het gebied van gezondheidszorg, HIV/AIDS, onderwijs, landbouw en hulp aan vrouwengroepen. Zij beschikten over een eigen centrum. Het centrum heeft een kantoor, trainingsruimten, woningen voor personeel, eetgelegenheid, slaapfaciliteiten voor bezoekers en een medische kliniek die tot in de verre omgeving eenvoudige medische hulp biedt. Zij geven trainingen aan groepen onderwijzers, boeren, gezondheidswerkers, vrouwen en jeugd uit de omgeving.

In 1992 gaven de Noren de leiding over aan Kenianen. Financieel bleven zij HHCDO tot 2000 ondersteunen. Nu is HHCDO afhankelijk van andere donoren en eigen inkomsten. Hun grootste donor was een aantal jaren Action Aid Kenya (AAK) en tegenwoordig Catholic Relief Services (CRS).

De stichting mag tegen vergoeding gebruik maken van hun faciliteiten en er zijn afspraken gemaakt met het management van HHCDO om een aantal taken van de stichting door HHCDO te laten uitvoeren. 

De laatste jaren waren waren er een aantal ontwikkelingen bij HHCDO die aanleiding gaven voor SfHH om zich terug te trekken uit HHCDO en meer te gaan samenwerken met de Keniaanse organisatie YSDAK (hierboven meer over YSDAK). Er waren regelmatig wijzigingen in het management. Er was een slechte overdracht en afstemming van het werk, ook over de projecten van SfHH. Het nieuwe bestuur van HHCDO in 2006 aangetreden eiste een bijzonder hoge onkostenvergoeding van SfHH. Waar wij niet aan wilden toegeven. De organisatie was steeds meer naar binnen gericht (hoe maak ik de organisatie belangrijk en groot) dan dat het waar het voor was opgericht: "De lokale gemeenschap ondersteunen".

Inmiddels had SfHH de contacten met YSDAK verstevigd en de ervaringen over het uitvoeren van de projecten waren goed. In de loop van 2007 en 2008 zijn daarom de meeste activiteiten van SfHH bij HHCDO afgebouwd en overgebracht naar YSDAK. Wel kan gesteld worden dat we zonder de inspanningen van HHCDO niet zoveel bereikt hadden.


▲ naar boven

Home  |  Nieuws  |  Contact

Stichting  the children left behind  (project Support for Homa Hills) -  IBAN: NL35 INGB 0009 3067 34

Copyright © 2013. All Rights Reserved.