Project van de stichting   the children left behind

Support for Homa Hills

Helpt de jeugd in West- Kenia naar een betere toekomst

Project Home Based Care (HBC) - Homa Hills


► Home Based Care - inleiding / geschiedenis 

SfHH is indertijd gestart met schoolprojecten. Deze bestonden uit het laten bouwen en vernieuwen van schoollokalen, het inrichten van deze ruimtes met tafels, stoelen en banken, het plaatsen van watertanks, het maken van latrines en alles wat voor een school van belang is om goed les te kunnen geven. Daarnaast werden trainingen gegeven aan leerkrachten. Zowel in beter lesgeven, andere lesmethodes als meer motivatie. Vooral dat laatste ontbrak nogal eens.  

Als SfHH vinden wij echter dat onderwijs een kerntaak is van de overheid van Kenia. Gedurende de afgelopen jaren dat wij daar werkzaam zijn geweest heeft de overheid gelukkig meer aandacht gegeven aan het onderwijs. Er kwam meer geld ter beschikking, kinderen konden gemakkelijker naar school en er kwamen meer betaalde en daardoor beter gemotiveerde leerkrachten. 

SfHH heeft besloten met de echte schoolhulpprojecten te stoppen. Wel helpt SfHH nog steeds met ondersteuning van scholen op gebieden waar de overheid volgens ons nog te weinig bezig is. We zorgen meer voor "rand hulp" in de vorm van de komst van "mooie" boeken, kinderen vermaken met spelletjesdagen, leerkrachten onderrichten hoe je kinderen op een "leuke" manier les kunt geven. Door het adoptieplan van SfHH kunnen ook kinderen uit arme gezinnen nu naar school. In plaats van thuis het huishouden te doen of met vee op stap te gaan.

Door onze werkwijze, bekendheid in het gebied rond Homa Hills en ook de komst van andere vrijwilligers uit Nederland kregen we te maken met de vraag uit de lokale gemeenschap om niet alleen met de jeugd maar ook met andere uit de gemeenschap die het moeilijk hebben iets te doen. 

Mirjam van Bohemen, in 2004 voor het eerst op bezoek in Homa Hills, kwam er vanuit haar achtergrond als verpleegkundige achter dat rond Homa Hills groepen vrijwilligers hielpen met een soort thuiszorg, Home Based Care genaamd. Na met zo'n HBC-groep op pad te zijn geweest was zij zeer onder de indruk wat deze vrijwilligers deden. Zij vroeg ons of wij als stichting deze vrijwilligers wilden ondersteunen. Na overleg met de groep over waarmee wij ze konden helpen hebben wij besloten om een apart project onder de stichting te laten vallen genaamd het HBC (Home Based Care) project.

► Home Based Care - beschrijving van het werk de groep

De Home Based Care groep bestaat uit een aantal vrijwilligers die samen met een pastor en een verpleegkundige van de “clinic” in Homa Hills mensen thuis bezoeken die het moeilijk hebben. 

Het zijn vaak oudere, zieke mensen die geen of weinig hulp van familie of buren kunnen krijgen. Geen hulp van familie omdat deze vaak zelf ook te arm, te zwak (of zelfs overleden) zijn om te helpen. Hetzelfde geldt voor de mensen uit de directe omgeving die ook  weinig hebben te bieden. De mensen wachten thuis vaak lijdzaam af tot het leven ophoudt. De HBC groep zorgt er voor dat deze mensen minimale hulp krijgen, zowel geestelijk, medisch als praktisch. Ze doen dit door de mensen moed in te spreken, medicijnen te geven, wonden te verzorgen en noodzakelijk hulp in het huis (hut) te verrichten. 

De vrijwilligers krijgen niets, het kost hen zelfs geld, omdat ze onderweg in winkeltjes wat spullen kopen zoals zeep en wat levensmiddelen om de patiënten bij te staan. Daarnaast neemt de verpleegkundige uit de “clinic” van Homa Hills vaak de nodige medicijnen en verbandmiddelen mee. Deze worden door de NGO HHCDO ter beschikking gesteld.  

► Home Based Care - hoe helpt SfHH

Steeds meer vrijwilligers dreigden af te haken omdat zij het zelf ook moeilijk hadden. Aan de vraag uit de HBC-groep om enige  ondersteuning heeft SfHH gehoor gegeven. Door aan donoren in Nederland geld te vragen voor hulp kon SfHH de laatste jaren zorgen voor wat verlichting. 

Met het geld wat zij de afgelopen jaren gekregen hebben is niet alleen extra voedsel, medicatie en zeep aangeschaft maar kon de HBC groep ook op een andere wijze ondersteund worden.

Het gebied waar de HBC groep werkzaam is onverhard, er zijn veel heuvels en geulen. Het terrein is moeilijk begaanbaar en groot.  Alles moet te voet. Daarom zijn met geld van SfHH fietsen en mobieltjes aangeschaft om de bereikbaarheid van zowel de patiënten als de onderlinge communicatie tussen de vrijwilligers te verbeteren. Zeker mobiel telefoonverkeer in het gebied aanwezig is kunnen afspraken, bijeenkomsten e.d. sneller en beter gemaakt worden. Het scheelt de vrijwilligers aanzienlijk in tijd. Het aantal keren dat men ergens voor niets komt is een stuk minder. 

Tot zover loopt het project goed. Probleem blijft dat ze afhankelijk blijven van financiële ondersteuning van SfHH. Nu wij besloten hebben ons in een aantal jaren terug te trekken valt de HBC groep weer terug naar de toestand voordat wij hielpen. En dat willen zij en wij niet, want hun werk is zeer nuttig.

► Home Based Care - verhalen en foto's

Om wat te laten zien en lezen over wat de vrijwilligers van HBC doen, wat ze tegenkomen en hoe wij dat ervaren hebben is een bijlage bijgevoegd. In de bijlage zijn wat persoonlijke verhalen te lezen ondersteund met foto's over bezoeken die wij (Dieuwer Blom, Mirjam van Bohemen en Ibo de Joode) gebracht hebben bij de patiënten thuis. Het zijn verhalen die deels al in eerdere nieuwsbrieven zijn verschenen, maar enigszins zijn aangepast. Verder een serie foto's die een indruk geven van de situatie ter plekke.

De verhalen met enkele foto's vindt u <hier>
Foto's van bezoeken vindt u <hier>

► Home Based Care en CBO 

De vrijwilligers van de HBC-groep vormen een zogenaamde CBO (Community Based Organisation). In Kenia kent men net als in Nederland vele vrijwilligersorganisaties in alle vormen en maten. De grotere organisaties hebben meestal een erkenning als NGO (Non Gouvermental Organisation). Zij moeten voldoen aan redelijk zware eisen die de Keniaanse overheid stelt. Elk jaar dienen zij financieel middels een door een accountant vastgestelde jaarrekening verantwoording af te leggen aan de overheid over wat ze gedaan en bereikt hebben. Die erkenning kan bij wanprestatie worden afgenomen. De organisatie YSDAK waar wij mee samen werken is zo'n NGO. Dat betekent dat ook grotere organisaties in Nederland zoals Edukans met SfHH in zee gaan om YSDAK te ondersteunen. 

Bij een CBO ligt dat anders. Daar zijn er vele duizenden van in Kenia. Je moet een statuut opstellen, duidelijke doelstellingen hebben, een bestuur formeren en je kunt bij de lokale overheid (gemeente, district, provincie) een vergunning krijgen en je wordt als CBO geregistreerd. Er is wel enige controle op wat je doet, maar het stelt niet veel voor. Ook de af te leggen verantwoording is niet groot en komt niet verder dan het lokaal bestuur. Wel is het belangrijk dat je als groep geregistreerd bent omdat je dan wat meer mogelijkheden hebt een project te starten..   

► Home Based Care - Hoe verder zonder hulp van SfHH - Het kippenfarm project

De HBC groep is een aantal jaren geleden met een voorstel gekomen om zelfvoorzienend te worden. In het gebied is grote behoefte aan eieren. De kippen die her en der rond ▲ naar boven

Home  |  Nieuws  |  Contact

Stichting  the children left behind  (project Support for Homa Hills) -  IBAN: NL35 INGB 0009 3067 34

Copyright © 2013. All Rights Reserved.