Project van de stichting   the children left behind

Support for Homa Hills

Helpt de jeugd in West- Kenia naar een betere toekomst

Adoptieplan Kansloos Kind - Homa Hills


► Adoptieplan Kansloos Kind (KK)

Ons medebestuurslid, Pauline van Bohemen bezocht begin 2004 samen met haar zus Mirjam, Homa Hills. In Nederland werkzaam als groepsleerkracht ging haar aandacht uiteraard vooral uit naar de verbetering van het onderwijs. Zij gaf ter plekke training aan leerkrachten en bezocht ook schooltjes in de omgeving.

Daarnaast wilde zij wat doen voor AIDS-wezen en andere kinderen die vanwege armoede niet in de gelegenheid waren om naar school te gaan of deze af te maken: de zgn. “drop-outs”. Terug in Nederland besloot ze daar wat aan te doen en startte met het adoptieplan “Kans voor een kansloos kind”

          
  Op bezoek bij adoptiekinderen, op de achtergrond de Homa Hills► De situatie in Homa Hills

Door de enorme impact van HIV/AIDS (vader en/of moeder zijn overleden), maar ook door grote armoede en ziektes zijn gezinnen vaak niet meer compleet. Als gevolg hiervan gaat een deel van de kinderen niet naar school.

In Kenia moeten ouders ondanks dat de regering roept dat het onderwijs gratis is kosten maken. Trekt de centrale overheid nog wel wat geld uit voor onderwijs op de lagere school, voor het kleuteronderwijs is dat absoluut niet het geval. Dat betekent het betalen van schoolgeld, het aanschaffen van een schooluniform (wat verplicht is) en goed schoeisel.

Voor ons lijkt het niet veel maar zeker als ouders overleden zijn of nauwelijks inkomen hebben is zelfs een klein geldbedrag reden om kinderen thuis te houden. Daarnaast moeten bij de incomplete gezinnen de oudste kinderen voor de jongeren zorgen en worden dan ook vaak door andere familieleden (ooms / tantes / grootouders) van school gehaald om thuis het huishouden te verzorgen en op het land te werken. Daarnaast zijn deze kinderen in hun (gast)familie vaak 2e-rangs. De "echte" kinderen gaan vaak voor bij keuzes: wie wel / wie niet naar school

Het is echter mogelijk om met een relatief kleine bijdrage vanuit Nederland een deel van deze kinderen weer naar school te laten gaan. En daar helpt het adoptieplan bij.

► Doel van het adoptieplan

Belangrijkste doel is om deze groep “kansloze” kinderen de school te laten afmaken waardoor het kind een betere toekomst tegemoet kan zien. Zonder onderwijs heb je in Kenia geen enkele kans, met onderwijs altijd een betere kans. Indirect wordt ook de bevolking die deze kinderen in hun familie opnemen gesteund en de leerkrachten en de basisscholen waar deze kinderen naar toe gaan.

► Wat houdt het adoptieplan in

Adoptieouders in Nederland worden gekoppeld aan een individueel kind in Homa Hills. De bijdrage voor dit project is nu vastgesteld op 30 euro per jaar. Met deze bijdrage kan het kind opnieuw naar de basisschool, het schoolgeld wordt betaald en het kind krijgt een uniform, sokken en schoenen. Wanneer het kind het jaar daarop nog geen nieuw uniform nodig heeft, wordt het geld besteed aan andere noodzakelijke basisbehoeften. Bijvoorbeeld een matras, deken en kussen, zak rijst etc

Uitdeling schoenen, matrassen, lampen etc. aan de adoptiekinderen bij het Orange House, Homa Hills   


Op deze manier ondersteunen de adoptieouders indirect ook de familie van het kind wat ondersteund wordt. Daarnaast worden de leerkrachten en de scholen er ook mee geholpen, omdat het schoolgeld nu wel betaald wordt. Hiervan kunnen de leerkrachten van de kleuterschool een kleine vergoeding krijgen

De adoptieouders krijgen na aanmelding een foto met de gegevens van het kind (naam, leeftijd, klas, geschiedenis).

► Hoe worden de adoptiekinderen geselecteerd

Het project YSDAK (zie hiervoor meer onder het betreffende project) is in meerdere centra’s verdeeld. In elk centrum zit een coördinator die belast is met de zorg voor het werk van YSDAK in zijn gebied. Naast de activiteiten voor YSDAK kent hij de jeugd in de omgeving. Samen met andere vertegenwoordigers uit de gemeenschap bezoeken zij kinderen die om wat voor reden dan ook niet naar school gaan. Voldoet zo’n kind aan de eisen die gesteld worden: dat de naaste familie nauwelijks voor hem/haar kan zorgen en het kind bereid is om er op school vol tegen aan te gaan dan komt het kind op de lijst.

De gekozen kinderen uit de diverse centra worden nog eens getoetst in een centraal overleg met de algemeen coördinator van het Adoptieplan. Dan ontstaat een definitieve lijst van kinderen die geholpen kunnen worden.

                 

Een aantal adoptiekinderen in Homa Hills op de foto


► De relatie adoptieouder en adoptiekind.

Het is mogelijk om onderling contacten uit te wisselen. Dat kan d.m.v. het elkaar sturen van brieven, tekeningen en foto’s. Pauline is in Nederland het centrale aanspreekpunt en zij overlegd over vervolgstappen met de coördinator in Homa Hills, Willis Obala.

Adoptieouders kunnen hun kind ook cadeautjes geven maar wij vinden dat dit van beperkte omvang moet blijven. Het naar school kunnen gaan is al een geweldige stap voorwaarts. We willen niet dat de kinderen een uitzonderingspositie krijgen. De andere kinderen krijgen ook zelden of nooit een cadeautje.

► Stand van zaken tot heden ( 2013)

Circa 85 adoptiekinderen in Homa Hills gaan nu naar de kleuter en lagere school, door de ondersteuning die ouders maar ook jongeren en scholen geven voor het adoptieplan. Dat kunnen er nog veel meer worden want de nood in Homa Hills is wat dat betreft groot.

Gevolg van de groei van geadopteerde kinderen die naar school kunnen betekend dat we nu meer en meer tegen de volgende schakel in de leerketen aanlopen. Meer en meer van deze kinderen maken de school af en zouden door kunnen naar het vervolgonderwijs. De "Secundary School". Maar dan wordt het kostenplaatje heel anders. Omdat in Kenia de meeste kinderen niet in de buurt naar het voortgezet onderwijs kunnen en de afstanden erg groot zijn moeten ze naar een kostschool - ("Boarding School"). En dat kost uiteraard meer geld. Op dit moment bedragen de kosten om een kind naar het voortgezet onderwijs te laten gaan ca. € 240 - 250 per jaar.

Dat is voor een aantal adoptieouders in Nederland teveel. Het betekent dat het kind niet verder kan. Er zijn gelukkig meer en meer adoptieouders in Nederland die wel door gaan met financiële ondersteuning voor het voortgezet onderwijs. Daar zijn we erg blij mee maar we zouden graag willen dat ieder kind wat geschikt is door zou kunnen.

De laatste jaren blijkt het toch voor steeds meer kinderen mogelijk om op loop- of brengafstand van Homa Hills naar een school voor voortgezet onderwijs te gaan. In de omgeving komen meer en meer betaalbare, deels overheids "Secundary Schools". De kosten van deze "dagscholen" zijn ca. 100 Euro per jaar. Inmiddels volgen nu ca. 25 adoptiekinderen het voortgezet onderwijs.

Tot slot zit in het YSDAK-programma ook nog een onderdeel “skills”. Kinderen die niet de capaciteiten hebben om na het basisonderwijs door te gaan kunnen daarin opgeleid worden voor timmerman, elektronicus of naaister. Meer daarover bij het project YSDAK.

De folder met gegevens om u eventueel aan te melden als adoptieouder vindt u als PDF-bestand <hier>


▲ naar boven

Home  |  Nieuws  |  Contact

Stichting  the children left behind  (project Support for Homa Hills) -  IBAN: NL35 INGB 0009 3067 34

Copyright © 2013. All Rights Reserved.