Project van de stichting   the children left behind

Support for Homa Hills

Helpt de jeugd in West- Kenia naar een betere toekomst

Scholenproject - Homa Hills


► Inhoudsopgave

  • Hoofdstuk 1, ontstaan en doelen van het project in het kort
  • Hoofdstuk 2, beschrijving gebied, mensen, cultuur en onderwijs [later meer]
  • Hoofdstuk 3, gedetailleerde beschrijving scholen [later meer]
  • Hoofdstuk 4, gedetailleerde beschrijving werkwijze hulp aan scholen [later meer]
  • Hoofdstuk 5, gedetailleerde beschrijving werkwijze training leerkrachten [later meer]
  • Hoofdstuk 6, beelden, rapporten [later meer]
  • Hoofdstuk 7, toekomstvisie [later meer]

Hoofdstuk 1 (ontstaan en doelen van het project in het kort)

► 1.1. Ontstaan van het project.

In 1998 bezochten wij (Ibo de Joode en Dieuwer Blom) onze dochter Rooske die een jaar in Homa Hills, West - Kenia verbleef om vrijwilligerswerk te verrichten. Na ons bezoek kreeg dit een vervolg. In 2000 verbleven we 3 maanden in de sloppenwijk Kibera (Nairobi) om daar te helpen bij een school van de stichting Kicoshep (Kibera Community Self Help Group).

Tijdens dit verblijf brachten we opnieuw een bezoek aan Homa Hills en werden rondgeleid langs een aantal scholen. De aangetroffen situatie was voor ons aanleiding om de mensen in Homa Hills te helpen. Om de hulp wat professioneler aan te pakken besloten we de tot dan nog kleinschalige familie- en vriendenhulp om te vormen naar een stichting. Zo ontstond de Stichting Support for Homa Hills (SfHH)

► 1.2. Een eerste fysieke start

Het eerste scholenproject had als voornaamste doel om de slechte leeromstandigheden van de jongste schoolgaande kinderen te verbeteren. Ze werden van de grond en de stenen gehaald en op stoelen en aan tafels gezet. Later breidde dat zich uit tot het opknappen en bouw nieuwe schoollokalen. Eerst harde (cementen) vloeren en het opknappen van lemen wanden, later meer in definitieve vorm met gemetselde stenen muren.

Ook de verbetering van de hygiëne werd aangepakt. Bij een aantal scholen werden watertanks geplaatst en latrines aangelegd. Verder kwamen er meer en betere schoolbenodigdheden. Was de hulp rond 2002 gericht op twee schooltjes, een jaar later waren het er al 5 en inmiddels wordt geprobeerd bij ca. 15 scholen per jaar kleinschalige verbeteringen aan te brengen.

Tot slot hebben wij de laatste jaren forse ondersteuning van een aantal landelijke “goededoelen” oganisaties (Edukans / Impulsis / NCDO) gekregen om meer en ook grootschaliger scholen op te kunnen knappen.

► 1.3. De vervolgstap, training leerkrachten

Er is in Homa Hills tevens gestart met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door het geven van trainingen aan leerkrachten. Het niveau van de onderwijzers is zeer slecht door geen of te weinig opleiding. Daarnaast is de motivatie ook minimaal door geen of heel weinig salaris, vaak lokaal bijeengebracht.

Inmiddels hebben enkele groepen Pabo studenten van de Leidse Hogeschool stage gelopen in Homa Hills en zullen nieuwe groepen volgen. Naast het krijgen van een totaal ander wereldbeeld door wonen en leven op het Afrikaanse platteland kunnen zij door het geven van trainingen aan lokale leerkrachten het onderwijspeil verbeteren. We hopen (inmiddels staan de volgende 2 groepen klaar) door dit te continueren dat de verbeteringen blijvend zullen zijn.

► 1.4. Wat verwachten wij van de mensen in Homa Hills zelf

Een belangrijk uitgangspunt bij de ondersteuning is dat wij als stichting SfHH verwachten dat de gemeenschap zelf ook het nodige doet. Dus wij willen niet de veel in ontwikkelingsland gebruikte kreet: “White man is coming with money….” Horen. En daarna maar wachten tot er weer geld komt, nee ook zelf de handen uit de mouwen steken. Uiteindelijk zullen ze het allemaal zelf moeten doen. Dit laatste gaat met vallen en opstaan en kost de nodige tijd en moeite. Later daarover meer.

► 1.5. Doelen scholenproject.

Er zijn 2 hoofddoelen die op zich heel exact af te bakenen zijn:

  • 1.-Het verbeteren van de leeromstandigheden. Dit betekent beter meubilair, leermiddelen, lokalen en verbetering van de hygiëne.
  • 2.-Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Leerkrachten handvatten geven om tot betere leerresultaten te komen. Dit wordt gedaan door het geven van trainingen op het terrein van HHCDO aan groepen leerkrachten uit de wijde omgeving. Daarna worden de leerkrachten gevolgd, begeleid en ondersteund met het uitvoeren van wat zij in de trainingen geleerd hebben.

Deze 2 doelen samen zorgen er voor dat de leerlingen uit het gebied van Homa Hills die tot voor kort onder slechte omstandigheden (huisvesting school en leermogelijkheden) nu een betere basis krijgen om op latere leeftijd te slagen in de maatschappij. Hun kansen stijgen op de arbeidsmarkt. Tot nog toe hadden zij op een enkeling na weinig toekomstmogelijkheden. Wij willen daarmee voorkomen dat ze zoals vele ouderen voor ongeschoold en werkloos in de sloppenwijken van de grote steden terechtkomen.

Hoofdstuk 2 ( beschrijving omgeving, mensen, cultuur, onderwijssysteem )

► Inleiding

Op andere pagina’s op deze website en in nieuwsbrieven is al aangegeven hoe de bevolking leeft, woont en werkt. Om meer gedetailleerd in te gaan op het hoe/wat/waar van het scholenproject wordt hieronder een beschrijving van gebied, de mensen en cultuur gegeven. Aan de hand daarvan zal uitgebreid aandacht zijn voor de diverse facetten van het project.

VERVOLG IS IN BEWERKING


▲ naar boven

Home  |  Nieuws  |  Contact

Stichting  the children left behind  (project Support for Homa Hills) -  IBAN: NL35 INGB 0009 3067 34

Copyright © 2013. All Rights Reserved.