Project van de stichting   the children left behind

Support for Homa Hills

Helpt de jeugd in West- Kenia naar een betere toekomst

Sport- en spelproject YSDAK - Homa Hills► Het sport- en spelproject YSDAK   


YSDAK [Youth Sports and Development Alliance of Kenya] is de organisatie die rond Homa Hills en sinds eind 2007 ook in de provincie hoofdstad Kisumu sport- en spelprojecten organiseert voor de jeugd van 6-18 jaar.

De activiteiten hebben als voornaamste doel om de jeugd in dit gebied d.m.v. sport en spel voorlichting te geven over HIV en AIDS. Behalve deze voorlichting wil YSDAK de jeugd ook bewust maken van de achteruitgang van hun leefomgeving en dat er hulp geboden moet worden aan zwakkeren in de samenleving.

Zo wordt de jeugd geleerd bomen te planten en te onderhouden. Daarnaast zijn er acties om de omgeving schoon te maken. Verder wordt de jeugd geleerd om zwakkeren, meest ouderen en zieken te helpen met huishoudelijke taken.

YSDAK heeft coördinatoren die voor dit werk zijn opgeleid. Deze halen de jeugd van de straat, geven hen voetbaltraining en organiseren voetbaltoernooien. Omdat niet iedereen goed is in voetbal kan de jeugd ook meedoen met andere sporten. Zo kan er volleybal en netbal (lijkt op korfbal) gespeeld worden. Dat laatste wordt hoofdzakelijk door meisjes gedaan. Een andere sport in opkomst is criqit. Voor ons in Nederland relatief onbekend, maar in Kenia in opkomst door de nauwe banden die zij hebben met Groot Brittannie.  

Door de steun van Support for Homa Hills en andere organisaties zoals het NCDO, Edukans en Inpulsis heeft YSDAK zijn activiteiten kunnen uitbreiden. Er worden in speciale trainingsprogramma's jongens opgeleid in timmeren en elektronica en meisjes in naaien. Er worden nieuwe trainers opgeleid om meer jongeren mee te laten doen. YSDAK voert ook de adoptieplannen Shika Tamaa en Kansloos Kind uit. Nog niet echt gestart maar wel opgenomen in het programma staan activiteiten op het gebied van zang, dans en drama.

Onderstaand wordt uitgebreider ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van YSDAK, de diverse projecten, resultaten tot nu toe gerealiseerd, de samenwerking met SfHH en toekomstplannen.


► YSDAK - geschiedenis

Youth Sports and Development Alliance of Kuronchuonyo afgekort tot YSDAK is gestart in 1997 op initiatief van Gerald Omollo.

Gerald Omollo was een bekende voetballer die het als professional in Kenia waarschijnlijk ver had kunnen schoppen. Hij speelde voetbal bij de Kisumu Hot Stars en Kisumu All Stars Clubs in Kisumu. Maar hij was meer sociaal betrokken bij de mensen en kinderen uit zijn omgeving. Afkomstig uit een arm gezin en door een weldoener de gelegenheid gekregen om uit de armoede te komen bleef hij zich sociaal betrokken voelen met degenen die het slecht hadden.

Hij volgde opleidingen om boeren betere landbouwmethoden te geven en kwam terecht bij de organisatie HHCDO in Homa Hills. Daar werd hij projectleider om de arme boeren te trainen in betere landbouwmethoden. Daarnaast heeft hij veel gewerkt met vrouwengroepen en microkredieten. Maar zijn hart bleef bij de jeugd en het voetbal.

In die tijd ontwikkelde een aantal mensen in de sloppenwijk Mathare Valley in Nairobi een programma voor de jeugd met voetbal, voorlichting en schoonmaakacties. Dit werd de latere organisatie MYSA. Ook zij probeerden de jeugd d.m.v. sport en spel voor te lichten en te bewegen hun leefomgeving beter te maken. MYSA werd een geweldig succes.

Gerald Omollo en zijn vriend Samson Onyango hebben dit voorbeeld overgenomen en vertaald naar wat nu YSDAK heet. Het kreeg eigenlijk een start doordat Rooske de Joode die een jaar als vrijwilliger bij HHCDO werkte uit Nederland voetballen mee nam. Nu kon er echt begonnen worden. De organisatie werd opgebouwd, coördinatoren aangezocht en getraind.

Door gebrek aan geld bleef het project in de jaren daarna op een laag pitje doorsudderen. Het kreeg pas een grote sprong voorwaarts toen SfHH in Nederland andere organisaties zoal het NCDO maar ook de buitenlandafdeling van de KNVB wees op het project. Met geld en praktische ondersteuning kon het project echt van start. Met het geld werd een echt trainingscentrum gebouwd met ook meerdere opleidingsmogelijkheden. Het trainingscentrum kreeg de naam Orange House. Alle activiteiten worden vanaf hier gecoördineerd. Het is de thuishaven van YSDAK.

De jongeren die erg enthousiast waren liepen iedere dag hele afstanden om te kunnen voetballen in het centrum. Dat maakte de oprichting van meerdere centra nodig om die dichter bij de jongeren te brengen. Op dit moment zijn er 7 centra, de laatste begin 2008 opgericht in de buurt van Kisumu.
Elk centrum heeft een centrale coördinator die samen met een aantal andere vrijwilligers de jeugd wijst op de mogelijkheid om met YSDAK mee te doen.

▲ naar boven

Home  |  Nieuws  |  Contact

Stichting  the children left behind  (project Support for Homa Hills) -  IBAN: NL35 INGB 0009 3067 34

Copyright © 2013. All Rights Reserved.