Project van de stichting   the children left behind

Support for Homa Hills

Helpt de jeugd in West- Kenia naar een betere toekomst

Inleiding


► Algemeen

Toen de stichting Support for Homa Hills, (sinds juni 2015 overgegaan in stichting The Children Left Behind) in 2002 startte was het hoofddoel om de slechte omstandigheden op de (kleuter)scholen te verbeteren. Kinderen zittend op goede stoelen / banken aan tafels in opgeknapte lokalen was de eerste prioriteit. Later kon door de beschikking over meer fondsen en hulp van vrijwilligers aandacht besteed worden aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Leerkrachten werden getraind en gestimuleerd om met beperkte middelen toch goed onderwijs te geven. Op papier gaf het Keniaanse ministerie van onderwijs aan waaraan de lessen moesten voldoen. De omstandigheden om tot het gewenste resultaat te komen waren echter niet goed geregeld. Daarin kon SfHH helpen. Een punt van zorg waren ook de slechte hygiënische omstandigheden op de scholen. Vandaar hulp met watertanks (schoon drinkwater) en latrines.

Veel kinderen gingen nog niet naar school. Vooral AIDS-wezen en kinderen uit arme gezinnen. Zij werkten bij familie thuis, op het land of zwierven rond. Voor hen is gestart met het adoptieplan "Kans voor een Kansloos Kind". Nederlandse adoptieouders betalen de kosten om zo’n kind naar school te laten gaan. Later werd dit uitgebreid met voortgezet onderwijs en via het YSDAK-programma met lager beroepsonderwijs.

In Homa Hills waren een aantal betrokken Kenianen al eerder gestart met een sport- en spelprogramma: YSDAK. Het ontbrak hen echter aan financiele middelen om dit goed op poten te zetten. Hierbij werden de kinderen die rondzwierven van straat gehaald en vermaak gegeven met sport- en spel. Tegelijkertijd kregen ze daar voorlichting over de gevaren van HIV/AIDS, hoe beter met hun omgeving om te gaan (milieu) en hoe voor zwakkeren in hun omgeving te zorgen. Ook starten zij lagere beroepsopleidingen.

Doordat meer mensen uit Nederland het gebied bezochten kon ook gestart worden met andere projecten zoals Home Base Care (thuiszorg voor zwakkeren) en een (rijdende)bibliotheek.

Buiten Homa Hills kreeg het YSDAK-project eveneens aandacht. De initiatiefnemer van YSDAK Gerald Omollo, woonachtig in Kisumu de provinciehoofdplaats, wilde daar een soortgelijk project opstarten. In Nederland zijn vrijwilligers bereid gevonden om die projecten te trekken. Het betreft de bouw van een nieuwe school: Jamilo, van waaruit de YSDAK-activiteiten voor Kisumu ondersteund worden en een 2e adoptieplan, Shika Tamaa.

In Nederland had Support for Homa Hills en heeft The Children Left Behind contact met diverse organisaties op het gebied van Ontwikkelings Samenwerking (OS). Ondersteuning zowel financieel als adviserend wordt verkregen van Impulsis en Partin. Verder is samenwerking gezocht met andere Keniaanse hulporganisaties. 

Dit alles geeft ons aanleiding in een aantal hoofdstukken wat dieper in te gaan op elk project met zijn eigen specifieke kenmerken.


► De projecten

  • Sport- en spelproject voor de jeugd - Homa Hills
  • Het scholenproject (bouwkundig) - Homa Hills
  • Scholing en training van leerkrachten - Homa Hills
  • Adoptieplan Kans voor een Kansloos Kind - Homa Hills
  • Home Based Care (HBC) - Homa Hills
  • Het Geitenproject - Homa Hills
  • Schoolproject  Jamilo - Kisumu
  • Adoptieplan  Shika Tamaa - Kisumu

► En verder 

  • Overige kleinschalige projecten / Initiatieven in Kenia
  • Initiatieven met Impulsis / Partin cs - Nederland


▲ naar boven

Home  |  Nieuws  |  Contact

Stichting  the children left behind  (project Support for Homa Hills) -  IBAN: NL35 INGB 0009 3067 34

Copyright © 2013. All Rights Reserved.