Project van de stichting   the children left behind

Support for Homa Hills

Helpt de jeugd in West- Kenia naar een betere toekomst

Jamilo school - Kisumu

► Jamilo school

Geschat wordt dat 11% van de kinderen onder de 15 jaar in Kenia één of beide ouders heeft verloren als gevolg van AIDS.

Wanneer beide ouders zijn overleden is het de gewoonte dat deze kinderen worden opgevangen door familie, vaak grootouders of gezinnen van broers of zusters die ook zelf nog de zorg hebben voor hun eigen kinderen en daardoor nauwelijks nog het hoofd boven water kunnen houden.

Grootouders zijn vaak te oud, hebben tal van lichamelijke klachten en zijn daardoor ook onvoldoende in staat om jonge kinderen de zorg te bieden die ze nodig hebben. Vaak moeten deze jonge kinderen dan zorg bieden aan de grootouders.

Deze kinderen vallen tussen wal en schip. Er worden hun onvoldoende mogelijkheden geboden tot de vorming van een sociaal en maatschappelijk betrokken en aanvaard mens, ze leren lezen noch schrijven en kennen geen discipline, ze worden slecht gevoed, gaan slecht gekleed, hebben geen weet van hygiëne en ontberen elke vorm van medische zorg. Soms zelfs zien ze geen andere uitweg dan die van de criminaliteit of het snuiven van lijm.

Vanuit de Keniaanse stichting YSDAK heeft Gerald Omollo een plan gemaakt om een school annex recreatiecentrum te gaan bouwen in de nabijheid van de stad Kisumu. Uit onderzoek is gebleken dat dit een heel arm gebied is in Kenia en dat 53% van de populatie daar onder de armoedegrens leeft (minder dan één euro per dag). Dit recreatiecentrum wordt nummer 7 in de rij van centra die inmiddels in de buurt van de Homa Hills zijn gerealiseerd. 

Elk recreatiecentrum stimuleert de jeugd tot sport en creatieve activiteiten en voorziet hen, door middel van korte presentaties, van informatie over AIDS en HIV. Dit met het doel het sterftecijfer in de toekomst terug te dringen. Voorts worden de jongeren gestimuleerd en begeleid in de zorg voor hun omgeving. 

YSDAK heeft inmiddels zo’n 40 vrijwilligers voor coach of scheidsrechter opgeleid om de recreatiecentra en sportactiviteiten te leiden.


► Stand van zaken 2013


De eerste stap van de stichting The Children left Behind is dan ook de realisatie van een accommodatie waarin de YSDAK-activiteiten plaats kunnen vinden. De tweede stap is het bouwen van een viertal lokalen waar de zogenoemde “Nursery Classes” (vergelijkbaar met de groepen 1 en 2 basisonderwijs in Nederland) in gestart zullen worden.

De bouw van de school is begin 2009 gestart en voorspoedig verlopen. Op 2 januari 2011 is de school officieel geopend en krijgen de eerste kinderen les. Eind 2012 / begin 2013 is een tijdelijk lokaal gerealiseerd om de kinderen naar class 1 (in Nederland groep 3) te laten gaan.Meer informatie over het project kunt u vinden op de <website> van de stichting The Children Left Behind

Jamilo terrein

Gekocht terrein Jamilo school

 

Fundering school


Vloer school van zware stenen


1e fase (2 lokalen) in ruwbouw gereed


2e fase (3 lokalen) gereed

             

Kinderen gaan op weg naar de Jamilo school in Kisumu om daar te gaan spelen en leren

► Volgende fase van het project 2014-2016


De kinderen die nu naar de kleuterklassen gaan zullen doorgroeien naar de “Primary School” (vergelijkbaar met de groepen 3 t/m 8 basisonderwijs in Nederland) waarbij de school qua omvang mee dient te gaan groeien naar 10 klaslokalen. Het onderwijs op de “The Primary School” wordt gratis aangeboden en bekostigd door de Keniaanse overheid. Leermiddelen en kleding echter (men draagt er nog uniformen) niet, hiervoor draaien de ouders zelf op. Deze kosten kunnen voor gezinnen met een groot aantal kinderen zo hoog oplopen dat het niet meer bekostigd kan worden en de kinderen dus niet meer naar school kunnen. Voorts krijgen de kinderen op school soms een maaltijd aangeboden, ook die wordt ze onthouden als kinderen niet meer naar school kunnen.

Het onderwijs op deze school in Kisumu moet van een hoog niveau worden waardoor er een garantie wordt ingebouwd voor de toekomst. Het plan van Gerald Omollo namelijk, is dat ook niet-weeskinderen toegelaten worden, voor deze kinderen moet echter betaald worden op basis van het gangbare tarief dat wordt gehanteerd op privéscholen. De wat rijkere ouders sturen hun kinderen bijna altijd naar privéscholen omdat daar het onderwijs een hogere kwaliteit heeft. Hier werkt men met beter opgeleide leerkrachten, betere leermiddelen en kleinere klassen. Klassen zullen in de toekomst zo worden samengesteld dat uit de inkomsten van betalende kinderen het onderwijs aan de weeskinderen bekostigd kan worden.

Benodigde financiële middelen voor het project Jamiloschool bedragen € 100.000,-. Uw gift is daarom van harte welkom op ING bankrekening NL35 INGB 009 3067 34 t.n.v. Stichting The Children Left Behind o.v.v. Jamilo school.


▲ naar boven  

Home  |  Nieuws  |  Contact

Stichting  the children left behind  (project Support for Homa Hills) -  IBAN: NL35 INGB 0009 3067 34

Copyright © 2013. All Rights Reserved.