Project van de stichting   the children left behind

Support for Homa Hills

Helpt de jeugd in West- Kenia naar een betere toekomst

Adoptieplan Shika Tamaa - Kisumu


► Inleiding over ontstaan Shika Tamaa

Waarom Shika Tamaa - Live in Hope -

Voorjaar 2006 vertrok een groep van 4 Pabostudenten van de Leidse Hogeschool naar Homa Hills Kenia. Zij zouden daar ca. 3 maanden stage gaan lopen bij HHCDO en YSDAK. Ze vebleven op het terrein van HHCDO.

Ver weg van Nederland, als enige "Mzungu's" (witten) zouden ze scholen gaan bekijken en met in Nederland opgehaald geld scholen ondersteunen. Daarnaast in het kader van hun stage kijken hoe er op het platteland van Kenia onderwijs werd gegeven. Bij HHCDO hadden ze ook de gelegenheid om de leerkrachten trainingen te geven en d.m.v. sport, spel en theater bij YSDAK hen te leren op een andere manier tegen het onderwijs aan te kijken.

Na een voor hen indrukwekkende ervaring kwamen ze in de zomer van 2006 in Nederland terug. Ze bleven contact houden met Gerald Omollo. Toen deze in zijn woonplaats Kisumu een centrum voor YSDAK wilde oprichten vroeg hij om hulp. De studenten hebben toen ingestemd met het in Nederland starten van een 2e adoptieplan speciaal voor de stichting The Children Left Behind in Kisumu. Zij hebben dat project Shika Tamaa genoemd (Live in Hope).

Inmiddels is in de loop van 2010 de administratie van Shika Tamaa overgenomen door Ineke Dalm. Zij verzorgt ook de contacten tussen adoptiekinderen in Kenia en de adoptieouders in Nederland.  

► Het adoptieplan Shika Tamaa - kort

De werkwijze is op dezelfde basis gebaseerd als het adoptieplan "Kans voor een Kansloos Kind" in Homa Hills. Kinderen uit arme families, vaak Aids-wezen, worden gekoppeld aan adoptieouders in Nederland die bereid zijn daarvoor 30-35 Euro per jaar te betalen. Getracht wordt middels brieven en tekeningen onderling contact te houden. 

Centrale coordinator in Kisumu, Kenia is Gerald Omollo. In Nederland valt het project onder The Children Left Behind en in Kenia onder YSDAK. 

► Meer over Shika Tamaa en hoe aan te melden 

                Shika Tamaa     -Live in Hope- 

Sinds 2003 is het basisonderwijs in Kenia gratis. Dat heeft voor veel mensen de drempel om hun kinderen naar school te sturen verlaagd. Sinds 2003 zijn al meer dan 2 miljoen extra kinderen naar school gegaan. Toch gaat nog steeds een deel van de kinderen niet naar school. Ook al is de toegang tot het basisonderwijs gratis, de deelname aan dit onderwijs is niet kosteloos. De leerlingen hebben boeken, schriften en potloden nodig die de school lang niet altijd verschaft. Soms vragen scholen hun leerlingen zelfs om hun eigen schoolbank mee te nemen ......... 

Geef kinderen in Kisumu Hoop!  

Dit kunt u doen door ons adoptieproject te ondersteunen. Voor maar €32,- in een jaar betaalt u het schoolgeld en krijgt uw adoptiekind het verplichte schooluniform. U geeft niet alleen dit kind hoop voor de toekomst, maar u steunt ook de bevolking die deze kinderen in hun familie opnemen. Er zijn vele opa’s en oma’s, ooms en tantes en andere relaties die deze kinderen in huis nemen, maar ook weinig geld hebben. Meestal wordt het geld (begrijpelijkerwijs) uitgegeven aan de eerste levensbehoefte: voedsel. Schoolgeld en een schooluniform komen op de laatste plaats, zeker wanneer dit geen eigen kind is, hoe hard het ook klinkt. 

Voor de verzorgers van deze kinderen zullen de zorgen een stuk minder zwaar zijn, wanneer zij door mensen als u worden gesteund. Ook betaalt u indirect mee aan een betere toekomst voor de school en de leerkrachten. Wanneer het schoolgeld betaald wordt, kunnen er broodnodige materialen aangeschaft worden, zoals schriften en potloden. De leerkrachten kunnen beter hun werk doen, zullen zich meer gewaardeerd voelen in hun werk en kan er meer van ze verlangd worden.

Wat kunt u verwachten: 

  • uw sponsorgeld komt voor 100% terecht bij uw kind
  • een dankbaar kind
  • dankbare verzorgers
  • dankbare leerkrachten
  • regelmatig een nieuwsbrief

Wat verwachten wij van u als sponsor:

  • jaarlijkse bijdrage van € 32,- voor de primary school; 
  • u kunt eventueel brieven/tekeningen sturen naar uw adoptiekind.

Uw adoptiekind zal op een gegeven moment de primary school verlaten. U heeft dan de keuze om uw adoptiekind te blijven ondersteunen tijdens de secondary school. Wel wordt het schoolgeld dan € 100,- per jaar. Soms wordt besloten dat een kind, gezien de thuissituatie, op een boardingschool wordt geplaatst. Het schoolgeld bedraagt dan € 240,- per jaar. Doordat in Kenia het schoolgeld van de secondary school veel hoger ligt dan dat van de primary school, kunt u er ook voor kiezen een ander kind te sponsoren. Wel heeft dit tot gevolg dat uw adoptiekind niet naar de secondary school zal gaan.

De kinderen van Kisumu rekenen op uw steun

Meer informatie en hoe aan te melden is te vinden op de website van de stichting: www.thechildrenleftbehind.nl  

▲ naar boven

Home  |  Nieuws  |  Contact

Stichting  the children left behind  (project Support for Homa Hills) -  IBAN: NL35 INGB 0009 3067 34

Copyright © 2013. All Rights Reserved.